ATELIER METODIC

RESURSE INTERACTIVE GRATUITE PENTRU UZ DIDACTIC

13.09.2016

TIMPUL PROBABIL

Slogan nou - „Nicio zi fără cadou”! Cadoul de marți (cu alții să-l împarți!) HARTA TIMPULUI PROBABIL WEATHER FORECAST MAP! Pentru locul de pe hartă unde muți cursorul (sub formă de mână) cu locatorul (mouse) și în funcție de cerință/funcția activată (clouds=nori; wind=vânt etc.), poți afla situația locală sau zonală (locală - mărind scara hărții, zonală – micșorând scara hărții). Un simpu clic pe: http://www.ventusky.com/

16.08.2016

Toponimia Bucureștilor – nume de cartiere

Toponimia Bucureștilor – nume de cartiere
O vorbă spune: „limba noastră-i o comoară în adâncuri îngropată”. La fel se întâmplă și cu denumirile cartierelor în care locuim. Numele lor spun povești foarte interesante despre ele și, indiferent dacă le urâm sau le iubim, ar trebui să le știm, mai ales dacă locuim în ele. Colentina provine de la expresia „colea-n tinã”, unde „tinã” înseamnă „noroi”. Se spune că numele i-a fost dat de unul dintre spătarii lui Matei Basarab. Intrebat unde a învins oștile otomane, acesta a spus „colea-n tină”… și asa i-a rămas numele. Mlaștina de aici s-a transformat în timp în mahala, fiind încă de pe atunci o zonă în care comerțul era înfloritor. Cotroceniul, un cartier prin care ne place tare mult să ne plimbăm, pentru că de fiecare dată descoperim case frumoase, își trage numele de la regionalismul „a cotroci”, care inseamnă „a scormoni, a căuta, a iscodi”. Vă recomandăm să treceți prin Cotroceni și să „cotrociți” după case frumoase și ceainării (azi poate și pokemoni). În Crângași exista un crâng, o prelungire din Codrul Vlăsiei, iar în el trăiau oamenii numiți „crangașii”. De aici și numele. Se spune că Drumul Taberei se numește așa pentru că Tudor Vladimirescu, în 1821, a intrat în București pe la vest și își așează aici tabăra de panduri. Și nu departe de Drumul Taberei se află și dealul Panduri, care-și trage numele tot de la pandurii lui Tudor. Nu plecăm încă din Drumul Taberei, pentru că aici se găsește și Ghencea. Pe vremea fanarioților, aici se afla șeful arnăuților (soldat mercenar, de origine albaneză, angajat în garda domnească din Țările Române, din tc.arnavud) din garda domnească, Ghenci-aga (agă - comandantul pedeștrilor însărcinați cu paza orașului de reședință, iar ulterior șefului agiei, din tc. ağa). Acesta a ridicat o biserică ce-i purta numele. Era biserica Ghencei. În Ghencea se află și un cimitir turcesc, care e posibil sa fie la fel de vechi ca și denumirea. Cartierul Băneasa se numește așa după nevasta banului (în Evul Mediu, în Țara Românească, titlu purtat de dregătorul delegat de domn la guvernarea Olteniei, În Moldova – dregător domnesc;pPersoană care deținea acest titlu; guvernator al unei regiuni de graniță în regatul Ungariei, cf. magh. ban, sb. ban) Dimitrie Ghica – om politic, prim-ministru al Romaniei, președinte al Senatului și al Adunării Deputaților. Un cartier care are numele dat tot de o femeie cu avere este și Dămăroaia, care a fost moșia boieroaicei Maria Damaris. Alții spun că Dămăroaia a fost numele unei vornicese, care între anii 1830 și 1833 a avut o întinsă „grădină”, „în târgul Bucureștilor, pe Podul de Pământ (azi Calea Plevnei), până la streaja (bariera), ulița pe lângă vornicul Samurcaș către Mitropolie”. Și cartierul Giulești era înainte tot o proprietate boierească, a familiei Juleștilor. La fel se întâmpla și cu Floreasca, cea care-și are denumirea de la boierii Floreștii. Berceni vine de la numele grofului Miklós Bercsényi, mare latifundar maghiar. Acesta se afla în fruntea unei cete de husari, care în drumul lor spre turci s-au oprit la sud de București. E posibil să fi rămas de tot aici, căci de atunci această zonă poartă numele Berceni. Ferentari, un cartier pe care mulți aleg să-l evite, Inclusiv franțuzoaia Clautilde Armand, este printre singurele care se poate mândri cu un nume din latină, Ferentarius fiind denumirea unui soldat din infanteria ușoară a legiunilor romane. Dar mai aflăm și că in secolul XIX, Ferentari erau numiți soldații olteni, iar în urma împroprietăririlor lui Al.I. Cuza, le-au fost alocate terenuri în zona respectivă. Așadar, „strămoșii” celor din Ferentari sunt olteni! Mai există și alte păreri care spun că denumirea de „ferentari” a venit pe filiera maghiară. Majoritatea istoricilor ardeleni consideră artera Ferentari, ca fiind drumul de acces către Dunăre prin București, al exilaților „curuți” (curúț, curúți, s. m. – rebel, insurgent, răsculat; din mag. kuruc, din germ. Kreuz(fahrer) „cruciat”, DAR; Gáldi, Dict., 123, nume dat țăranilor care au participat la rebeliunea din 1514, din UngariaSursa: DER, 1958-1966), care erau trupe răsculate ce s-au opus stăpânirii austriece la începutul secolului al XVIII-lea. în 1711, conducătorul lor din exil a fost un anume Ferencs, de aici și Ferentari. Tot din categoria denumirilor care au legătură cu armata - Sălăjanul este un nume nou și comunist, pentru că se trage din numele generalului de armată și politicianului comunist Leon Szilaghi devenit românul neaoș Leontin Sălăjan. Rahova își trage numele de la Calea Rahovei, una dintre cele cinci artere botezate în amintirea Războiului de Independență - Calea Griviței, Calea Plevnei, Calea Rahovei, Calea Victoriei și Calea Dorobanților. Militari - e destul de evident. Aici era o zonă de instrucție militară și unde s-a aflat Pirotehnia Armatei. De asemenea, multe dintre locurile din acest cartier au fost construite pentru militari, iar zone din acest cartier poartă nume precum Veteranilor și Păcii. Despre Lipscani se știe că-și datorează numele negustorilor veniți în București cu lucruri aduse de la târgul din Leipzig Lipsca), cărora li se spunea lipscani. De asemena, se mai spune că Lipscani își trage numele din slavă – Lipsk, Lipsko, care însemnă „locul cu tei” și se referea tot la Leipzig. Probabil așa se explică și numele locului Hanul cu tei. Despre Dristor se spune că-și are numele de la breasla piuarilor care locuiau în această parte a orașului. Piuarii se mai numeau și „dârstari”, dârsta fiind piua din piatră folosită la spălarea și „bătucirea” postavului și a dimiei. Dar se mai spune că vine de la Silistra (oraș port din Bulgaria), căruia i se mai zicea și Dârstor sau Dristor. Iar drumul ce pleca de la sud de București și tinea până la Silistra se chema Drumul Dristorului. Cartierul Pantelimon își trage numele de la comuna Pantelimon, de la periferia Capitalei, iar acesta, la rândul său, își are numele după Mânăstirea Sfântul Pantelimon. în greacă „pan” și „éléïmon” înseamnă „întreg milostivul”. Așadar, locuitorii Pantelimonului ar trebui sa fie cei mai milostivi din București! Amin! Vitanul își trage numele de la câmpia Vitanului, loc unde orășenii veneau cu vitele la păscut. Așa că, putem spune că numele cartierului se trage de la cuvântul „vită”. Titan era o fabrică „de ciment, construită pe la începutul secolului XX. Despre Balta Albă se spune că vine de la groapa de var din această zonă, unde, în vremea lui Caragea, se „topeau” cadavrele ciumaților, iar atunci când ploua, locul devenea o baltă… albă.

22.12.2015

PACHETE DE PROGRAME PENTRU SIG ŞI PENTRU TELEDETECTIE

Sistemul informatic geografic (SIG) este acel sistem care culege, organizează, prelucrează, stochează date geografice şi le distribuie diferiţilor utilizatori, sub diferite forme, automat sau la cerere, la diferite intervale de timp. Vă reamintim că aceste date devin informaţii numai când subcolecţiile de date sunt recepţionate de către om şi analizate în vederea luării unor decizii. Un asemenea sistem este format din oamenii care pun în funcţiune aplicaţii (software), folosind echipamente (hardware – calculatoare şi reţeke de comunicaţii), care culeg sau extrag date geografice folosind diferite tehnologii, aplicaţii ce prelucrează datele, realizează diferite produse (hărţi, scheme, desene, imagini etc.), pe care le distribuie tot oamenilor. Cititi o scurta informare despre PACHETE DE PROGRAME PENTRU SIG ŞI PENTRU TELEDETECTIE. De acolo puteti descarca un fisier cu informatii utilee. Pentru cei care vă apucați de lucru, SUCCES! Succes!

26.11.2015

Geodezia şi sistemele informatice geografice

Geodezia şi sistemele informatice geografice Editura Universitară, 2015 Lucrarea conţine opt capitole, o bibliografie selectivă şi mai multe anexe, astfel: CAPITOLUL 1: INTRODUCERE (Geodezia,Scurt istoric al geodeziei, De ce este necesară geodezia?) CAPITOLUL 2: DIMENSIUNILE ŞI FORMA PĂMÂNTULUI. SFERA. ELIPSOIDUL. GEOIDUL. DEVIAŢIA VERTICALEI (Dimensiunile Pământului, Forma Pământului) CAPITOLUL 3: SISTEME DE COORDONATE (Date geospaţiale, Sisteme de coordonate elementare, Sisteme de coordonate utilizate cel mai frecvent în geomatică) CAPITOLUL 4: DATUMUL GEODEZIC (Datumul orizontal, Datumul vertical, Situaţia datumurilor şi reţelelor geodezice naţionale din România) CAPITOLUL 5: TRANSFORMĂRILE DE CORDONATE (Conversiile de coordonate, Transformările de coordonate) CAPITOLUL 6: CÂMPURILE GEOFIZICE (Câmpul gravitaţional sau ific terestru, Anomaliile gravităţii, Sisteme de cote, Câmpul magnetic terestru, Declinaţia magnetică, Magnetosfera, Variaţia în timp a câmpului magnetic) CAPITOLUL 7: SISTEMELE DE POZIŢIONARE GLOBALĂ ŞI SISTEMELE DE NAVIGAŢIE GLOBALĂ PRIN SATELIT (Principii de funcţionare şi structura generală a sistemului, Principalele sisteme de navigaţie globală prin satelit aflate în uz în prezent, Sisteme globale, Sisteme regionale, Sisteme de augmentare, Segmentul utilizator al GNSS) CAPITOLUL 8: REŢELE GEODEZICE (Reţele de control pe orizontală, Elementele componente ale reţelelor de triangulaţie, Clasificarea reţelelor de triangulaţie, Fazele realizării unei reţele, Recunoaşterea în teren a punctelor reţelei, Metode de măsurare a mărimilor unor elemente, Executarea calculelor şi aprecierea preciziei; Reţele de control pe verticală (nivelment); Reţele gravimetrice; Reţele de control GNSS)- BIBLIOGRAFIASELECTIVĂ cuprinde principalele lucrări folosite sau ondicate a se folosi de către cei ce adâncesc problemele. Anexele sint utile şi intructive pentru cei ce conduc sau execută lucrări practice (Anexa 1: Parametrii elipsoidului de referinţă; Anexa 2. Sistemul geodezic de referinţă (datumul geodezic) WGS 84; Anexa 3. Sistemul geodezic de referinţă (datumul geodezic) PZ90; Anexa 4: Determinarea parametrilor de transformare dintr-un datum geodezic în altul; Anexa 5: Fragment din fereastra de georeferenţiere a programului Global Mapper; Anexa 6: Fereastra de georeferenţiere a programului QGIS; Anexa 7: Calculul distanţei pe ortodromă (pe “cercul mare”) Anexa 8: Loxodroma (linia de azimut constant, rhumb line); nexa 9: Calculul orientărilor şi distanţelor între punctele vechi; Anexa 10: Intersecţia simplă înainte; Anexa 11: Intersecţie simplă înapoi (retrointersecţia); Anexa 12: Intersecţie liniară) Lucrarea se adresează studenţilor din facultăţile de geografie, de geodezie sau ale ltor specializări geonomice, doctoranzilor şi cadrelor didactice. Proiectanţii, realizatorii şi utilizatorii sistemelor informatice geografice găsesc informaţii utile referitoare la datele geografice, în special pentru datele de poziţie, cele care definesc locul obiectelor şi fenomenelor în spaţiul terestru, în diferite sisteme de coordonate. Şi recomandăm tuturor să nu mai folosească pentru banalul loc pe planeta Pământ cuvântul “LOCAŢIE”,falsa traducere a cuvântului “location”! Să fiți iubiți!

14.11.2015

Scrisoarea lui Caragiale către Vlahuţă

Ion Luca Caragiale - Scrisoarea lui Caragiale către Vlahuţă "Frate Vlahuţă, De ce să ne facem spaimă şi inimă rea degeaba? La noi nu e nici mai multă nici mai puţină stricăciune decât în alte părţi ale lumii, şi nici chiar nu s'ar putea altfel. Calităţile şi defectele omeneşti sunt pretutindeni aceleaşi; oamenii sunt peste tot oameni. Limbă, costume, obiceiuri, apucături intelectuale şi morale, religiuni - precum şi toate celelalte rezultate ale locului unde au trăit, ale împrejurărilor prin care au trecut - îi pot arăta ca şi cum s'ar deosebi mult cei dintr'un loc de cei dintr'altul; ei însă, în fundul lor, pretutindeni şi totdeauna sunt aceiaşi. Nu există pe pământ speţă zoologică mai unitară decât a regelui creaţiunii. Între un polinezian antropofag şi cel mai rafinat european, altă deosebire hotărâtă, nu există decât modul de a-şi găti bucatele. Nici un neam de oameni nu-i mai bun sau mai rău, nici unul mai inteligent ori mai prost; unul e mai aşa, altul mai altminterea; dar, la urma urmelor, toţi sunt la fel. Zi-le oameni şi dă-le pace! Aşadar, să nu ne mai facem inimă rea şi spaimă gândindu-ne că lumea româneasca ar fi mai stricată decât altele. Nu, hotarât; neamul acesta nu e un neam stricat, e numai nefăcut încă; nu e pân'acum dospit cumsecade. E încă nelimpezit de mizeriile seculare sub care a mocnit cu junghetura frântă; încă nu crede în dreptate; încă nu poate scoate din sânu-i pe cine să-i poata comanda; încă nu ştie de cine să asculte - fiindcă nu are deocamdată încredere în nimeni... Fript cu lapte, suflă şi 'n brânză. N'a ajuns să cumpănească bine ceea ce i se pune împotrivă; şi astfel încă nu înţelege că în mâna lui ar sta să-şi îndrepteze soarta şi să dispună apoi de 'ntregul de ea - precum e drept şi precum are să şi fie odată. În fine, nu are încă destulă îndrăzneală să-şi răfuiască socotelile cu "binevoitorii lui epitropi". Dar cu vremea, trebuie să vină şi asta; trebuie să vină şi înţelegerea fără de care nu poate fi o naţiune sigură de avutul ei, nici de onoarea, nici de viitorul ei. Românii sunt astăzi un neam întreg de peste zece milioane de suflete, având una şi aceeaşi limbă (nu ca s'o lăudăm noi), extraordinar de frumoasă şi de ... grea, având un mod de gândire deosebit al lui, o comoară nepreţuită de filosofie morală, de humor şi de poezie - cu atât mai originală avuţie cu cât este un amestec de moşteniri şi de dobândiri antice, greceşti, slave, orientale şi altele, pecetluite toate cu netăgăduita lui nobilă pecetie romanică, latină, care-l arată bun şi netăgăduit stăpân al lor. Din aceasta stăpânire seculară a lui rezultă şi puterea nebiruită de asimilare a acestui popor, ce încă d'abia pe departe încep a-şi simţi importanţa în lumea europeană. Şi de aceea, este aşa greu de 'nţeles teama ce o au unii de "înstrăinarea neamului românesc", "de alterarea spiritului naţional", de... "pierderea românismului"! Să se piarză neamul românesc! - Auzi dumneata! ... Dar să ne temem că are să se prăpădească, să se piarză, aşa de azi pe mâine, până nici nu s'a ridicat încă bine 'n picioare, un neam de zece milioane!... De ce?... Fiindcă un Fănică oarecare, sec, n'are destul respect pentru antemergătorii progresului nostru cultural?... fiindcă un muţunache maimuţeşte apucăturile şi tonul de boulevardier parisien?... fiindcă inteligenţe tinere îşi risipesc zadarnic vremea în a critică, în loc să şi-o întrebuinţeze în a face mai bine decât au făcut aceia pe care îi critică?... Tânăr, bătrân, face omu, individual, ce-i place şi ce ştie face... Ei, şi? Aici nu e vorba de ce-i place unuia sau altuia să facă; e vorba de ce poate face o lume întreagă... Şi lumea îşi vede înainte de mersul ei; facă oricine ce-o pofti... Cine nu merge cu ea înainte şi stă, cu gândul la sine - să-şi facă în ceafă cărarea, să critice tot fără a face nimica, să tâfnească de necaz că alţii au făcut ceva înainte-i ori că alţii vor însemna ceva pentru dânsul - acela îşi crede ziua lui eternă; şi, mâine, lumea o să fie departe de el înainte, şi el o să se afle înapoi, departe de ea. Ba, adesea, lumea trebuie să dea câţiva paşi înapoi, ca să-şi ia vânt spre a merge mai sigur înainte. Vai de cel ce n'a luat seama la mişcarea ei prudentă!... se va găsi rătăcit, că s'a bizuit a merge cu capul înainte fără socoteală. Oamenii toţi mor; unii mai de timpuriu, alţii mai târzior... Dar, toţi mor; dar numai unii îmbătrânesc: aceia cari nu simt că lumea merge şi că omul nu trebuie să se înţepeneasca 'n călcâe pe loc, ci trebuie să se lase dus, în pasul lumii. De aceea vedem atâţia tineri bătrâni şi atâţia bătrâni tineri... atâţia sdraveni şi verzi până la chemarea de sus şi atâţia ofiliţi şi muceziţ înainte de a fi legat rod... ... Să se prăpădească neamul românesc? Dar întoarcă-se Oltul si Mureşul de-a'ndărătelea către obârşia lor în creerii munţilor Cicului, neamul românesc tot el, neam românesc va fi, lucrând cuminte, aşteptând cu răbdare vremea când să dea şi el culturii şi civilizaţiei europene concursul lui specific, pe cât va fi fost înzestrat pentru asta de Pronia cerească - fiindcă oricum ne-om învârti şi ne-om răsuci noi oamenii, legile care stăpânesc mersul omenirii tot în mâna Proniei cereşti sunt şi trebuie să rămână; căci a puterii acesteia nepătrunse de noi este şi omenirea o arătare. Fie dată în omenire parte cât mai frumoasă şi neamului românesc! Dumnezeu să te ţină în sfânta lui pază! - Al tău vechiu, Caragiale"

07.11.2015

COLABORARE LITERARA IN GLASUL ROTILOR DE TREN

Căile Ferate Române funcţionau aşa cum trebuie. Câţiva scriitori români se deplasau din capitală spre Craiova, pentru aniversarea Teatrului Naţional. În glasul roţilor de tren au compus o frumoasă poezie, NEVASTA ŞEFULUI DE GARĂ. Prin click pe acest titlu să aveţi o lectură plăcută!
--

02.11.2015

NOIEMBRIE

Cea de a unsprezecea lună a calendarului gregorian este luna noiembrie. Câteva informaţii despre această lună puteţi citi în postarea NOIEMBRIE de pe blogul meu. Citire uşoară!

08.10.2015

ISTORIA SISTEMELOR INFORMATICE GEOGRAFICE

SIMPLA ISTORIE DE DOUĂ SECOLE SAU DINTRE MILENII! (Scurtă istorie a sistemelor informatice geografice, a reţelei Internet şi a telefoniei mobile) Sistemele informatice geografice nu au apărut “din neant”. Foarte multe descoperiri succesive, mai ales în secolul XX, au prefigurat concepţia acestor sisteme. Dezvoltarea şi folosirea sistemelor informatice geografice sunt legate de apariţia si evolutia calculatoarelor electronice, de reţeaua Internet şi de reţelele de comunicaţii, din aceste reţele făcând parte şi reţelele de telefonie mobilă. În tabelul de aici sunt date câteva evenimente semnificative care au avut importanţă în dezvoltarea calculatoarelor electronice, a reţelei Internet, a telefoniei mobile şi a sistemelor informatice geografice. Pentru o documentare extinsă sunt date legăturile spre diferite pagini web care descriu evenimentul, persoanele, ţările şi localităţile implicate. Sunt date şi evenimente istorice semnificative care au avut loc pe TERRA! Pe parcursul vieţii generaţiei mele, densitatea evenimentelor a fost destul de semnificativă. Cel ce citeşte informaţiile le poate „lega” de alte evenimente semnificative, inclusiv din viaţa proprie, aşa cum am făcut şi eu. Documentare uşoară şi “distractivă”, fără încrâncenări! Autorul, Niţu Constantin

10.09.2015

Femei care au schimbat lumea

Femeile, mereu în majoritate, au preferat să aibă rolul lor în familie sau în societate. Multe femei sunt adevărate personalităţi ale sexului frumos („un pisc de munte scorburos, pe care-l urci de sus în jos când faci pe alpinistul caraghios!”, „chip de înger, dar femeie, căci femeea-i prototipul îngerilor din senin”), eu aş zice sexul tare, femeile dovedind tenacitate, voinţă şi o mai mare rezistenţă în faţa vicisitudinilor vieţii…. Vă invităm la o lectură plăcută, interesantă despre câteva femei celebre, activitate născătoare de noi idei şi controverse. Deschideţi fişierul de în format pdf de aici, îl puteţi şi salva pentru citirea ulterioară sau pentru a-l trimite prietenilor. Lectură uşoară şi comentarii pe măsură cu cei apropiaţi!

08.08.2015

Unealtă multifuncţională

Cei tineri mai de demult care au făcut armata își amintesc cu siguranță de lopata Lineman care avea două funcții; lopată și hârleţ (arşeu). Lopata multifuncțională din dotarea armatei chineze face să pălească de rușine biata lopată Lineman, putând fi pe lângă lopată și hârleţ următoarele: săpăligă, rangă, ciocan, ruletă, fierăstrău, topor, foarfece, desfăcător de conserve, desfăcător de sticle, vâslă, piolet, ancoră, unealtă de autoapărare și dacă urmărești clipul publicitar sigur vei descoperi și alte întrebuințări. Display şi receptor GPS îi mai trebuiau! Cine vrea să vadă să "dea un click pe" UNEALTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ!

04.08.2015

Software pentru sisteme informatice geografice (SIG)

Sistemul informatic geografic (SIG) este acel sistem informatic care defineşte, culege, prelucrează, organizează, stochează, recheamă, utilizează şi diseminează date şi informaţii geografice, realizează şi diseminează produse grafice şi cartografice folosind aceste date. Componentele unui SIG sunt datele şr informaţiile geografice, programele sau aplicaţiile software care prelucrează şi gestionează aceste date şi informaţii, echipamentele hardware pe care sunt implementate aplicaţiile, tehnologiile de culegere, prelucrare şi utilizare a datelor şi produselor derivate şi oamenii care proiectează şi realizează sistemul, pun în funcţiune aplicaţiile şi echipamentele de culegere, prelucrare şi gestionare a datelor şi a produselor aferente. Prezentul articol se referă la aplicaţiile şi componentele software implementate pe calculatoarele universale, pe servere de reţele, pe PC conectat sau nu la reţele, mai ales la Intranet şi Internet, pe alte dispozitive mobile conectate la reţele. Din cvomplexitatea echipamentelor hardware de mare diversitate se vede şi complexitatea pachetelor sau componentelor software Lista de software SIG cuprinde o gamă largă de aplicații care implică utilizarea unei combinații de hărți digitale și alte date geospaţiale. Programele SIG pot fi clasificate după diferite criterii. Se disting: • 1 Programe sursă deschisă (open source) - 1.1 Programe pentru PC - 1.2 Alte instrumente geospațiale - 1.2.1 Servere cartografice Web - 1.2.2 Sisteme de gestiune a bazelor de date spațiale (SGBDS) - 1.2.3 Instrumente și biblioteci de dezvoltare de software (pentru aplicatii web) - 1.2.4 Instrumente și biblioteci de dezvoltare de software (non-web) - 1.2.5 Cataloage de cereri, resurse de referinţe spaţiale - 1.2.6 Alte instrumente • 2 Programe SIG comerciale - 2.1 Programe SIG pentru PC - 2.1.1 Companii cu cotă de piață ridicată - 2.1.2 Companii cu pondere mică de piaţă - 2.2 Servicii SIG - 2.2.1 Companii cu cotă de piață ridicată - 2.3 Baze de date spațiale - 2.4 Instrumente de transformare a datelor spațiale • 3 Alte informaţii • 4 Referințe 1 Software sursă deschisă (open source) Dezvoltarea de software SIG sursă deschisă - open source - are o lungă istorie, o lungă tradiție, primul sistem apărând în 1978. Numeroase sisteme sunt disponibile, care acoperă toate sectoarele de prelucrare a datelor geospațiale. 1.1 Software SIG pentru PC (GIS Desktop) Următoarele proiecte SIG open-source sunt trecute în revistă de de Steiniger și Bocher (2008/2009): • GRASS SIG - initial dezvoltat de US Army Corps of Engineers, este un pachet de software SIG complet; • gvSIG – pachet scris în Java ; rulează pe platforme cu sistemele de operare Linux, Unix, Mac OS X și Windows ; • ILWIS (Integrated Land and Water Information System) – integrează prelucrarea de date raster, date vectoriale și date tematice; • JUMP SIG / OpenJUMP ((Open) Java Unified Mapping Platform) - OpenJUMP, SkyJUMP, deeJUMP și Kosmo toate apărute din JUMP; • MapWindow GIS - aplicaţie desktop gratuită și componentă de programare; • QGIS (pachet (Quantum GIS) – rulează pe platforme cu sistemele de operare Linux, Unix, Mac OS X și Windows; • SIG SAGA (System for Automated Geoscientific Analysis) - un pachet software SIG hybrid; are o interfață (API) proprie de programare (scriere a aplicaţiilor) și un set de funcţii şi subroutine geoştiinţifice, incluse în biblioteci de module ce se pot introduce în aplicaţii; • uDig – cu o interfaţă proprie (API) și cu codul sursă (Java) disponibile. Alte instrumente SIG open source: • Capaware - cadru SIG A C ++ 3D cu o arhitectură de plugin-uri multiple pentru analiză grafică sau geografică și vizualizare; • FalconView - un sistem de cartografiere creat de Institutul de Cercetare Georgia Tech pentru platforme cu sisteme de operare Windows. O versiune gratuită, open source, este disponibilă; • Kalypso - utilizează Java și GML3; se concentrează în principal pe simulări numerice în gestionarea apei; • TerraView - manevrează date vectoriale și raster stocate într-o bază de date relațională sau geo-relaţională, fiind o interfață pentru TerraLib; • Whitebox GAT - platformă software SIG, gratuită (free) și sursă deschisă (open-source). 1.2 Alte instrumente geospațiale În afară de programele SIG pentru PC (desktop GIS) există multe alte tipuri de software. O prezentare generală a proiectelor software SIG pentru fiecare categorie a fost făcută în 2012. Mai jos este o listă similară proiectelor SIG sursă deschosă (open source). 1.2.1 Servere carrtogradice web • GeoServer - scris în Java și se bazează pe GeoTools. Permite utilizatorilor să partajeze vizualizarea și editarea (corectarea) datelor geospațiale; • MapGuide Open Source - rulează pe platforme cu sisteme de operare (SO) Linux sau Windows, susține servere web Apache si IIS şi are interfeţe grafice API (PHP, .NET, Java, și JavaScript) pentru dezvoltarea de aplicații; • Mapnik - C ++ / biblioteca Python pentru utilizare - folosită de către OpenStreetMap. • MapServer - Scris în C, dezvoltat de la Universitatea din Minnesota. 1.2.2 Sisteme de gestiune a bazelor de date spațiale (SGBDS) • PostGIS – conţine extensii spațiale pentru SGBD PostgreSQLdatabase open source, care permite interogări geospațiale; • SpatiaLite – conţine extensii spațiale pentru SQLitedatabase open source, care permite interogări geospațiale ; • TerraLib - oferă funcții avansate de analiză în SIG.
Locul SGBD în programele SIG 1.2.3 Instrumente și biblioteci de dezvoltare de software (pentru aplicatii web) • GeoBase (software Telogis GIS) - software de cartografiere geospațială disponibil ca un kit de dezvoltare software, care realizează diverse funcții, inclusiv calculul adresei de căutare, cartografierea sau desenarea de hărţi, calcule de itinerarii în reţea, geocodare inversă și navigare. Potrivit pentru întreprinderi cu tranzacții medii şi mari; • Geomajas - permite dezvoltarea de software în cod sursă pentru aplicații SIG bazate pe web și cloud; • MapFish - combină puterea pachetelor OpenLayers, ExtJS și GeoExt; • OpenLayers - Bibliotecă sursă deschisă (open source) AJAX pentru accesarea de straturi de date geografice de toate tipurile, dezvoltată și sponsorizată inițial de către MetaCarta; • Leafletjs – bibliotecă sursă deschisă scrisă în Java (Open-Source JavaScript Library) pentru hărți interactive pe dispozitive mobile (tabletă, telefon mobil inteligent etc.). 1.2.4 Instrumente și biblioteci de dezvoltare de software (non-web) • GeoTools – kit de instrumente sursă deschisă (Open source SIG Toolkit), scris în Java, folosind specificațiile OGC (Open Geospatial Consortium); • GDAL / OGR; • set de instrumente Orfeo. 1.2.5 Cataloage de cereri, resurse de referinţe spaţiale • OpenSource GeoNetwork - un catalog de cereri pentru gestionarea de resurse referite spatial; • pycsw - pycsw - este o colecţie de scriere de aplicaţii pentru server OGC CSW scrise în Python; • GeoNode - un sistem de gestiune a conținutului geospațial și complet SDI care utilizează o serie de alte pachete open source, cum ar fi Django, PostGIS, pyCSW, GeoExplorer, etc. 1.2.6 Alte instrumente • Chameleon - mediu pentru construirea de aplicații cu MapServer; • MapPoint - tehnologie ("MapPoint Web Service", cunoscută anterior ca MapPoint .NET) și un program de calculator specific creat de Microsoft, care permite utilizatorilor să vizualizeze, să editeze și să integreze hărți. 2 Pachete software SIG comerciale (cu licenţă proprietate) 2.1 Pachete software SIG pentru PC (GIS Desktop) Aproape toate companiile de mai jos oferă asemenea pachete software, unele inclusiv cu servere cartografice web (Webmap Server) sau chiar cu sistem propriu de gestiune a bazelor de date (geo)spaţiale. 2.1.1 Companii cu cotă de piață ridicată • Autodesk – oferă o interfață cu pachetul software pilot AutoCAD Map 3D, care include şi Topobase şi MapGuide; • Bentley Systems – oferă o interfață cu pachetul software pilot MicroStation, care include Bentley Map şi Bentley Map View; • ERDAS IMAGINE al lui ERDAS Inc – conţine şi Leica Fotogrammetrie Suite, ERDAS ER Mapper, ERDAS ECW/JP2 SDK (format de fișier ECW, utilizate în întreaga comunitate de cartografiere (SIG, teledetectie, fotogrammetrie și compresia de imagini) și ERDAS APOLLO; • Esri - pachetele cuprind ArcMap, ArcGIS, ArcSDE, ArcIMS, servicii ArcWeb si ArcGIS Server; • Intergraph – pachetele cuprind G/Technology, GeoMedia, GeoMedia Professional, GeoMedia Webmap și produse add-on pentru sectoare industriale, precum și de fotogrammetrie; • MapInfo Pitney Bowes Software – pachet SIG desktop puternic MapInfo Professional, îmbunătățit cu multe plug-in-uri, inclusiv cu MapInfo Drivetime pentru analiza itinerariilor în reţea, MapInfo Engage 3D pentru reprezentări tridimensionale și analiză statistică, MapInfo MapMarker pentru geocodare; • Smallworld - dezvoltat în Cambridge, Anglia (Smallworld, Inc.) și achiziționat de General Electric; utilizat în principal de către reţelele de utilități publice (transport de energie, apă, canalizare, termoficareetc.). 2.1.2 Companii cu pondere mică de piață, dar semnificative • Avenza – pachetele cuprind MAPublisher, Geographic Imager și Maps PDF pentru SO Android și iOS; • Cadcorp - pachetele cuprind Cadcorp SIS, GeognoSIS, MSIS și kituri de dezvoltare; • Caliper - pachetele cuprind Maptitude, TransModeler și TransCAD; • Dragon/IPS - software de detectare de la distanță cu capabilități SIG; • ENVI – pachet software utilizat pentru prelucrarea, analiza imaginilor monospectrale si hiperspectrale; • GeoBis International - pachetele cuprind MapSimplicity, GeoDots, , Socio Demographic Data etc.; • GEOSOFT - pachete software de prelucrare a datelor utilizate în explorarea resurselor naturale; • GeoTime - software pentru analiza vizuală 3D și raportarea datelor de localizare în timp, fiind disponibilă şi o extensie ArcGIS; • Idrisi – pachet software SIG și componente de procesare a imaginii dezvoltate de Clark Labs la Universitatea Clark, accesibile și robuste, se utilizează atât în economie, cât și educație; • MapMerger - ESEA a dezvoltat ca lider contopirea de date vectoriale și agregarea de instrumente de prelucrare şi reprezentare; deţine pionieratul în automatizarea unirii de instrumente începând cu anii 1980, MapMerger fiind instrumentul de conducere a transferului de atribute, densificare, sincronizare, aliniere și detecția variaţiei; • MapDotNet - produs scris în C#/NET pentru construirea de aplicații WPF, Silverlight, și HTML5; • Galery System - pachet software SIG; • CitySurf Globe - software pentru server SIG 3D, dezvoltat de PiriReis; • Netcad – pachet pentru PC și produs SIG pe bază de web dezvoltat de Ulusal CAD ve GID Çözümleri A.S; • Geomatics PCI - pachetele cuprind nodule software de procesare a imaginilor aeriene și satelitare prin Geomatica Images; • RegioGraph al GfK Geomarketing - software SIG pentru planificarea si analiza afacerilor; compania oferă şi hărți tematice compatibile și date tematice de piață. • RemoteView de Overwatch - RemoteView este unul dintre cele mai utilizate pachete software de colectare a informațiilor geospațiale şi analiză de imagini pentru guvernul S.U.A.; • Supergeo - pachetele cuprind aplicaţii desktop, pentru server compatibile cu SO Windows Mobile, Android și iOS; • SuperMap Inc - firmă chineză de software SIG, produce software şi componente software pentru PC, asigură servicii SIG pentru piețele din Asia și la nivel mondial.; • TNTMips pentru microimagini - un sistem profesional de integrare a SIG desktop cu procesarea avansată a imaginilor 2D şi 3D-stereo, vizualizare, cartografiere desktop, gestiunea bazelor de date geospațiale și publicarea de hărţi pe Web. 2.2 Servicii SIG Mulți furnizori încep să ofere servicii bazate pe Internet, în loc de software și/sau descărcarea de date. Acestea pot fi şi gratuite, finanțate prin publicitate sau plătite prin abonament; sunt împărțit în trei domenii: • SaaS - software-ul disponibil ca un serviciu pe Internet; • PaaS - platformă ca un serviciu: geocodare sau analize/servicii de prelucrare; • DAAS - date ca serviciu: date sau servicii de conținut. 2.2.1 Companii cu cotă de piață ridicată • CartoDB - platformă online de cartografiere care oferă o sursă deschisă, bazată pe model SaaS cloud; • Online ArcGIS - versiunea ArcGIS cloud a lui ESRI pe princupiul bazelor de date spațiale; • Boeing Spatial Query Server - permite rularea lui Spatial Sybase ASE; • DB2 - permite interogarea spațială și depozitarea mai multor tipuri de date spațiale; • Informix - permite interogarea spațială și depozitare mai multor tipuri de date spațiale; • MySQL - Permite interogarea spațială și depozitare de mai multor tipuri de date spațiale; • Microsoft SQL Server (după 2008) - ultimul jucător pe piața de stocare și interogare a datelor spațiale; pachete software SIG precum MapInfo si Cadcorp SIS pot citi și edita aceste ca şi ESRI, urmând a fi lărgit numărul de formate; • Oracle Spatial – SGBD care permite utilizatorilor să efectueze operațiuni geografice complexe și să stocheze tipurile de date spațiale comune într-un mediu nativ Oracle; cele mai multe pachete SIG comerciale pot citi și edita datele spațiale stocate în acest mod; • PostGIS - Un set performant de extensii pentru bazele de date PostgreSQL gratuite; • Teradata - permite stocarea și analiza datelor geospațiale bazate pe poziție, care sunt stocate cu extensii potrivite în baze de date gestionate cu Teradata; • VMDS - Versiune reușită de stocare de date de la Smallworld. 2.4 Instrumente de transformare a datelor spațiale • Software-ul Safe - programe ETL, inclusiv FME Desktop şi FME Server şi extensia de interoperabilitate cu dateleArcGIS. • • Bibliografie 1. “Scurtă ostorie a sestemelor informatice geografice Niţu, C., (2014)”. 2. "GIS Software - A description in 1000 words", S. Steiniger and R. Weibel 3. "Open Source SIG History - OSGeo Wiki Editors". http://wiki.osgeo.org/wiki/Panorama_SIG_Libre_2014/WebMapping 4. "An Overview on Current Free and Open Source Desktop SIG Developments - Steiniger and Bocher". 5. "The 2012 Free and Open Source SIG Software Map – A Guide to facilitate Research, Development and Adoption", S. Steiniger and A.J.S. Hunter Cand îmbătrâneşti nu trebuie să renunţi la dorinţe, trebuie să schimbi doar tipul lor When you get older you should not give up desires, you need only to change their type Quand vous vieillissez vous ne devez pas renoncer à des désirs, vous avez seulement besoin de changer leur type Gl. bg. (r.) prof. univ. dr. ing. Constantin Niţu Să fiţi iubiţi, Că trebuiţi: Cui(va), cum(va), Când(va), unde(va!)? http://webdidacticanova.blogspot.ro/ http://sig.trei.ro “Viitorul si trecutul Sunt a filei două fețe, Vede-n capăt începutul Cine știe să le-nvețe..” Mihai Eminescu • •

18.07.2015

Calculul distanţei pe ortodromă

Fie forma Pământului de sferă. Intersecţia cu suprafaţa sferei a oricărui plan care trece prin centrul sferei este un cerc cu raza egală cu raza sferei. Acest cerc se numeşte cerc mare, ortodromă sau cerc Riemann. În cazul intersecţiei sferei cu orice plan ce nu trece prin centrul sferei, se obţin cercuri cu raza mai
In figura de mai sus se vede cercul mare sau ortodroma. Pentru oricare două puncte de pe suprafaţa sferei, există un singur cerc mare care trece prin cele două puncte. În cazul navigaţiei, drumul optim ca lungime, adică cel mai scurt, se găseşte chiar pe ortodromă. Excepţia este în cazul când cele două puncte sunt pe o dreaptă ce trece prin centrul sferei, când există o infinitate de cercuri mari, de exemplu polul nord şi polul sud, când toate meridianele sunt ortodrome. Navigatorii aerieni sau maritimi sunt obişnuiţi cu aceste noţiuni. Orice cerc mare care trece prin cele două puncte împarte circumferinţa sau ortodroma în două arce. Navigaţia se face întotdeauna pe arcul mic. Dându-se cele două puncte, prin coordonatele lor, respectiv P1(φ1,λ1) şi P2(φ2,λ2), poate fi calculată lungimea arcului mic pe care se face deplasarea. Distanţa este
unde R este raza sferei. Când pământul este considerat elipsoid formulele se complică si ne oprim aici. Pentru aviatori, un calculator online al distanţei şi timpului de parcurs pentru o aeronavă aleasă este dat la adresa http://www.greatcirclemapper.net/. Putetit exersa şi analiza modul de introducere a datelor şi de obţinere a rezultatelor.
In figura de mai sus este repreyentat arcul mic sau ortodroma, punctele de capat ale arcului mic si denumirea punctelor. Fereastra programului amintit este data mai jos.
. Acesta este creat de Ed Wiliams. Un exemplu de calcul al distanţei şi azimutelor geografice, direct şi invers, este dat în figura de mai jos. Există, după cum se vede, posibilitatea alegerii unităţii de măsură a lungimii şi modelului Pământului, adică a datumului geodezic sau a sistemului de referinţă (în cazul dat, km şi WGS 84). Pentru studenţi se pot face asemenea exerciţii, determinându-se coordonatele cu aplicaţia Google Earth, iar apoi rezultatele finale cu aplicaţia online descrisă mai sus.
Pe aceeaşi pagină web există şi o altă aplicaţie, “geodezica directă”, de determinare a coordonatelor unui punct (latitudine şi longitudine), când se dă un punct , azimutul şi distanţa de la punctul dat spre noul punct.de determinare. De notat că aici forma Pământului este considerată ce de elipsoid.

16.05.2015

SPATIUL REAL SI MODELUL VIRTUAL

Poziţionarea în spaţiul tridimensional (3D) ne ajută să reconstruim lumea reală în spaţiul virtual. Fiecare punct al spaţiului terestru are trei coordonate. Aceste coordonate se numesc date de poziţie sau date geospaţiale. Aceste date, de tip G, sunt conţinute în tabelele de tip G. Lor li se asociază şi alte date tematice sau de tip T. Exemplul de mai jos este semnificativ! Folosiţi un click pe expresia
MODELUL VIRTUAL
. Apare o fereastră pe care o descifraţi. Click pe care încăpere doriţi; imaginile se derulează automat, dar pot fi şi „grăbite”. Dacă îndreptaţi săgeata imaginii comandate de locator (mouse) spre un obiect, primiţi explicatii în legatură cu obiectul, aceste explicaţii fiind, de fapt, date de tip T (tematice). Şi cu harta, cu terenul, cu strada, se poate extinde metoda! Trecem la SIG, adică la sistemul informatic geografic! Vizionare uşoară!

29.04.2015

Carte noua "Sisteme informatice geografice în cartografie şi cadastru

Pentru studenţi si profesori. ISBN:978-606-28-0185-4 DOI:10.5682/9786062801854 EDITURA UNIVERSITARĂ
Surpriză plăcuta! A fost tiparită la Editura Universitară din Bucureşti cartea de care v-am înştiinţat săptămâna trecută, respectiv "SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE ÎN CARTOGRAFIE SI CADASTRU". Cartea poate fi folosită de câteva specializări la Universitatea din Bucureşti, la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, la Academia Tehnică Militară, la Universitatea politehnică din bucureşti, la la Academia de Ştiinţe Agricole şi Medicină veterinară din Bucureşti, la ASE, precum şi la alte universităţi din ţară. Datele editurii aunt: Editura Universitară Editor: Vasile Muscalu B-dul. N. Bălcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureşti Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27 www.editurauniversitara.ro e-mail: redactia@editurauniversitara.ro Distribuţie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE comenzi@editurauniversitara.ro O.P. 15, C.P. 35, Bucureşti www.editurauniversitara.ro

28.03.2015

TEATRU LA TINE ACASA

Teatru la tine acasă Cred că vă aduceţi aminte cu plăcere, cei care aţi apucat splendida emisiune radio dinainte de 1989, „Teatru la microfon”, de serile în care puteaţi asculta în linişte inconfundabilele voci ale minunaţilor actori români, în piese ale dramaturgilor româno şi universali. Tradiţiile bune au continuat. Teatrul radiofonic a rămas o emisiune populară a Radiodifuziunii române, adresată ascultătorilor de toate vârstele. La 18 februarie 1929 a avut loc prima emisiune de Teatru radiofonic cu piesa „Ce ştie satul” de V. Al. Jean, un scriitor român cunoscut în perioada interbelică. Piesa de teatru interpretată de Maria Filotti, Ronald Bulfinski şi Victoria Mierlescu a fost o comedie uşoară care s-a jucat în direct, în faţa microfonului. Teatrul la microfon era pe viu, se juca în direct, trebuind ca actorii să fie foarte atenţi, să stăpânească foarte bine textul. Transmisiunile se făceau dintr-un studiou improvizat la Liceul Sfântul Sava. Emisiunile în direct erau foarte dificile, deoarece apăreau probleme pentru care se cereau soluţii imediate. Teatrul radiofonic a evoluat în decursul timpului de la replici simple, oameni însărcinaţi cu producerea zgomotelor, la un suport tehnic din ce în ce mai performant care permite înregistrarea zgomotelor şi intercalarea lor în acţiunea piesei. Teatrul radiofonic este scris special pentru a fi difuzat la radio, pentru a reda cât mai bine mesajul prin cuvinte şi imagini sonore. Unii dintre primii regizori care au realizat emisiuni de teatru radiofonic au fost Mihai Zira, Constantin Moruzan, Paul Stratilat, Ion Vova şi Magdalena Boiangiu. La sfârşitul anilor '60 şi începutul anilor '70 au fost incluse în repertoriu o dramatizare după Castelul de Franz Kafka, Ultima bandă a lui Krapp a lui Samuel Becket şi a avut loc premiera absolută a piesei Danton de Camil Petrescu. Din sumarul emisiunilor Ora copiilor, Ora şcolarilor, Oră muncă şi voie bună, Ora satului făceau parte schiţe, scenete, feerii. Astfel, în cadrul emisiunii Ora Copiilor, la microfon au putut fi auzite fetele de la Şcoala primară nr. 32 care, sub direcţiunea Ecaterinei Stoenescu, au interpretat o piesă radio realizată de N. Papatanasiu după povestirea Puiul a lui I. Al. Brătescu-Voineşti. Cu un simplu click pe TEATRU RADIOFONIC puteţi allege ce piesă doriţi să ascultaţi. Audiţie plăcută!

24.03.2015

SCURTĂ ISTORIE A SISTEMELOR INFORMATICE GEOGRAFICE

SCURTĂ ISTORIE A SISTEMELOR INFORMATICE GEOGRAFICE Puteti ciţi o scurtă înşiruire a unor evenimente pe ani, din domeniul dezvoltării calculatoarelor electronice, a reţelei Internet, a telefoniei mobile şi a sistemelor informatice geografice, în contextul altor evenimente generale, până în anul 2014. Cu un simplu clic pe un link puteţi citi detalii despre evenimentul respectiv. Succes! Lecturare uşoară!

04.01.2015

Festivitatea schimbarii garzii in diferite tari

Schimbarea zărzii în unele ţări reprezintă un eveniment inedit. Puteţi viziona aceste festivităţi deschizând pagina web prin click pe primele două cuvinte. Pentru România puteţi vedea şi muzica repretentativă a armatei. Vizionare plăcută!

BZN pentru toti BZN for all

BZN (Band Zonder Naam, în olandeză: "Formaţia fără nume") este o formaţie olandeză de mare succes de muzica pop. Combinând înalta productivitate şi etica muncii disciplinate cu bunul simţ de excepţie pentru public, cu muzică diversă, cu versuri în olandeză, engleză, franceză, italiană sau germană, inclusiv în română în 2014 cu o melodie cântată de Dan Spătaru, formaţia activează de peste 30 de ani, cu toate că a susţinot un concert numit “Adio, BZN!”. Formaţia are numeroase albume, pentru care a obţinut câteva discuri de aur şi de platină. Vă prezentăm o listă a câtorva melodii de succes (click pe BZNI. Vizionare plăcută!

03.01.2015

12 expresii româneşti

Vă prezint 12 expresii româneşti şi părerile asupra lor. Materialul a fost publicat ăn revista online "Confluente literare". Lectură plăcută! Să fiţi iubiţi!

Istoria muzicii rock şi dance

Accesaţi printr-un click ISTORIA MUZICII ROCK ŞI DANCE şi veţi intra într-o lume în care să descoperiţi multe necunoscute! Să fiţi iubiţi!

16.12.2010

Scrisoarea nepotului meu catre Mos Craciun

Limba romana pe mess


Pentru tinerii care folosesc noi expresii pentru comunicarea folosind "yahoo messenger" sau alt mijloc de comunicare, le recomand sa citeasca postarea "AFLAM DE PE WEB DESPRE LIMBA ROMANA DE TIP MESS". Citire usoara!

14.12.2010

Scrisoare pentru Mos CraciunVa rog sa cititi SCRISOAREA CATRE MOS CRACIUN pe "Reteaua Literara". Este adresata si celor care citesc si utilizeaza blogul "ATELIER METODIC".
Sarbatori fericite!
Sa fiti iubiti!

07.10.2010

Teatru la microfon

Cursul: Cu un simplu click pe TEATRU LA MICROFON puteţi alege o piesă din dramaturgia românească sau universală pentru a o audia în linişte! Audiţie plăcută! Să fiţi iubiţi!

30.09.2010

Morsa

video

Locatorul


E greu de invatat lucrul cu calculatorul personal? Vi s-a intamplat sa aveti impresia ca cineva v-a folosit calculatorul cat ati lipsit de acasa? Iata cine lucreaza!

13.09.2010

Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi

Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi
Augusto Cury


Generaţia actuală de părinţi a vrut cumva să compenseze lipsurile copilăriei lor şi a încercat să dea copiilor ce aveau mai bun: cele mai frumoase jucării, haine, plimbări, şcoli, televizor şi calculator. Alţii le-au umplut timpul copiilor cu multe activităţi educative ca învăţarea limbilor străine, informatică, muzică. Intenţia este excelentă, însă părinţii nu au înţeles că televizorul, jucăriile cumpărate, internetul şi excesul de activităţi blochează copilăria, în care copilul are nevoie să inventeze, să înfrunte riscuri, să sufere decepţii, să aibă timp de joacă şi să se bucure de viaţă.
Acest lucru se întâmplă pentru că inteligenţa lor a fost blocată, noi ne-am transformat în maşini de muncit iar pe ei îi transformăm în maşini de învăţat.
1. Blocarea inteligenţei
Sistemul educaţional actual aduce foarte multă informaţie, de cele mai multe ori inutilă. Copiii şi tinerii învaţă cum să opereze cu fapte logice, dar nu ştiu cum să abordeze eşecurile. Învaţă să rezolve probleme de matematică, dar nu ştiu să-şi rezolve conflictele existenţiale. Sunt antrenaţi să facă calcule fără să greşească, dar viaţa este plină de contradicţii şi probleme care nu pot fi calculate. Acest lucru se întâmplă pentru că inteligenţa lor a fost blocată, noi ne-am transformat în maşini de muncit iar pe ei îi transformăm în maşini de învăţat.
2. Utilizarea greşită a funcţiilor memoriei
Prin sistemul educaţional actual memoria copiilor este transformată într-un depozit de informaţie inutilă, iar excesul acesteia blochează inteligenţa copiilor şi bucuria lor de a trăi. Cea mai mare parte a informaţiilor pe care le acumulăm nu vor fi folosite niciodată. Numărul actual de şcoli este mai mare decât în orice altă epocă, însă acestea nu produc persoane care gândesc, şi nu e de mirare că elevii au pierdut plăcerea de a învăţa.
Pe de altă parte, mediile de informare îi seduc cu stimuli rapizi, gata preparaţi, care îi transportă pe tineri, fără ca ei să facă vreun efort, în mijlocul diverselor aventuri – sportive, de război, politice sau sentimentale. Bombardamentul acesta de stimuli care vin prin televiziune şi internet acţionează asupra subconştientului, mărindu-le nevoia de plăceri în viaţa reală. Astfel în timp ei nu mai găsesc plăcere în micii stimuli ai rutinei zilnice şi vor căuta stimuli tot mai puternici, trebuind să facă foarte multe lucruri pentru a avea puţină plăcere. Toate acestea generează personalităţi fluctuante, instabile şi nemulţumite.
3. Informăm şi nu formăm
Noi nu îi formăm pe tineri, ci doar îi informăm. Ei cunosc tot mai mult despre lumea în care se află, dar nu ştiu mai nimic despre lumea lor interioară. Educaţia este tot mai lipsită de ingredientul emoţional şi produce tineri care rareori ştiu să îşi ceară iertare, să îşi recunoască limitele sau să se pună în locul celorlalţi.
Care este rezultatul?
O generaţie de copii şi tineri mai bolnavă psihic decât oricare alta din istoria umanităţii: copii depresivi, preadolescenţi şi adolescenţi care dezvoltă obsesii, sindroame de panică, timiditate, fobii sau agresivitate. În plus, tot mai mulţi dintre ei caută plăcerea de moment în consumul de tutun, alcool şi droguri.
CE ESTE DE FĂCUT?
Dr. Augusto Cury ne spune că în ziua de azi nu ajunge să fim părinţi buni, ci trebuie să devenim părinţi inteligenţi. Pentru aceasta ne vorbeşte despre şapte deprinderi ale „părinţilor buni” şi cum trebuie transformate ele de către „părinţii inteligenţi”. Iată prima dintre ele:
• Părinţii buni dau cadouri, părinţii inteligenţi dăruiesc propria lor fiinţă
Părinţii buni au grijă să satisfacă, în măsura posibilităţilor lor economice, dorinţele copiilor lor. Fac petreceri pentru aniversări, le cumpără pantofi, haine, produse electronice, organizează excursii.
Părinţii inteligenţi dau copiilor ceva incomparabil mai valoros. Ceva ce nu se poate cumpăra cu toţi banii din lume: fiinţa lor, povestea vieţii lor, experienţele lor, lacrimile lor, timpul lor.
Părinţii care le fac în permanenţă daruri copiilor lor sunt păstraţi în amintire doar pentru un moment. Părinţii care se preocupă să le dăruiască copiilor exemple şi povestiri din viaţa lor rămân de neuitat.

• Părinţii buni alimentează corpul, părinţii inteligenţi alimentează personalitatea
Astăzi, părinţii buni cresc copii zbuciumaţi, înstrăinaţi, autoritari şi angoasaţi, pentru că societatea s-a transformat într-o fabrică de stres. Părinţii care nu-şi învaţă copiii să aibă o viziune critică asupra publicităţii, a emisiunilor de televiziune şi a discriminării sociale îi transformă într-o pradă uşoară pentru sistemul acaparator. Pentru acest sistem, copilul vostru nu este o fiinţă umană, ci un consumator. Pregătiţi copilul pentru „ a fi”, căci lumea îl va pregăti pentru „ a avea”.
Ajutaţi-vă copiii să nu fie sclavii problemelor lor. Alimentaţi amfiteatrul gândurilor şi teritoriul emoţiilor cu curaj şi îndrăzneală. Nu le acceptaţi timiditatea şi nesiguranţa. Dacă problemele se pot rezolva, vor fi rezolvate, iar dacă nu, trebuie să ne acceptăm limitele.

• Părinţii buni corectează greşelile, părinţii inteligenţi îşi învaţă copiii cum să gândească
Vechile corecţii şi binecunoscutele predici nu mai funcţionează. Când deschideţi gura să repetaţi acelaşi lucru, declanşaţi un resort din subconştient care deschide anumite arhive ale memoriei, ce conţin critici mai vechi. 99% din criticile şi corecţiile părinţilor sunt inutile în influenţarea personalităţii tinerilor.
A-ţi surprinde copilul înseamnă a spune lucruri la care ei nu se aşteaptă. De exemplu: copilul a ridicat glasul la voi. Se aşteaptă să ţipaţi şi să-l pedepsiţi. Dar puteţi începe prin a tăcea şi a vă relaxa, apoi puteţi spune:”Nu mă aşteptam să mă superi în felul acesta. În ciuda durerii pe care mi-ai provocat-o, eu te iubesc şi te respect mult”. Apoi copilul trebuie lăsat să se gândească.
Părinţii buni spun: „ Greşeşti”; părinţii inteligenţi spun: „Ce părere ai despre comportamentul tău?” „Gândeşte înainte să reacţionezi”

• Părinţii buni îşi pregătesc copiii pentru aplauze, părinţii inteligenţi îşi pregătesc copiii pentru eşecuri
Părinţii buni educă inteligenţa copiilor lor, părinţii inteligenţi le educă sensibilitatea. Stimulaţi-i pe copii să aibă obiective, să caute succesul în studiu, în muncă, în relaţiile sociale, dar nu vă opriţi aici. Ajutaţi-i să nu le fie teamă de insuccese. Nu există podium fără înfrângeri. Mulţi nu strălucesc în munca lor pentru că au renunţat în faţa primelor obstacole, pentru că nu au avut răbdare să suporte un „nu”, pentru că nu au avut îndrăzneala de a înfrunta unele critici, nici umilinţa de a-şi recunoaşte greşeala.
Perseverenţa este la fel de importantă ca şi capacităţile intelectuale. Pentru părinţii inteligenţi, a avea succes nu înseamnă a avea o viaţă fără greşeli. De aceea sunt în stare să spună copiilor lor: „Am greşit”, „Scuză-mă”, „Am nevoie de tine”. Părinţii care nu-şi cer scuze nu-şi vor învăţa copiii cum să abordeze aroganţa.

• Părinţii buni vorbesc, părinţii inteligenţi dialoghează ca nişte prieteni
A sta de vorbă înseamnă a vorbi despre lumea care ne înconjoară, a dialoga înseamnă a vorbi despre lumea în care suntem: a relata experienţe, a împărtăşi ceea ce se află ascuns în inima fiecăruia, a pătrunde dincolo de cortina comportamentelor. Peste 50% din părinţi n-au avut curajul de a dialoga cu copiii lor despre temerile, pierderile şi frustrările personale.
Nu trebuie să deveniţi o jucărie în mâna copilului, ci un prieten foarte bun. Adevărata autoritate şi respectul solid se nasc din dialog. Dialogul este o perlă ascunsă în inimă. Ea este scumpă, pentru că aurul şi argintul n-o pot cumpăra.

• Părinţii buni dau informaţii, părinţii inteligenţi povestesc istorioare
Captaţi-vă copiii prin inteligenţa voastră, nu prin autoritate, bani sau putere. Ştiţi care este termometrul care indică dacă sunteţi agteabil? Imaginea pe care o au despre voi copiii şi prietenii acestora. Dacă le face plăcere să fie în preajma voastră, aţi trecut testul.
Odată, una dintre fiicele mele a fost criticată pentru că era o persoană simplă. Se simţea tristă şi respănsă.După ce am auzit povestea ei, mi-am pus imaginaţia la treabă şi i-am spus următoarea pildă: unii preferă un soare frumos pictat într-un tablou, alţii preferă un soare real, chiar dacă este acoperit cu nori. Am întrebat-o: ce soare preferi? A ales soarele real Atunci, am adăugat, chiar dacă unii oameni nu cred în soarele tău, el străluceşte. Tu ai lumina proprie. Într-o zi norii se vor risipi şi oamenii te vor vedea. Să nu-ţi fie teamă că îţi pierzi lumina.
PĂRINŢII INTELIGENŢI ÎŞI STIMULEAZĂ COPIII SĂ-ŞI ÎNVINGĂ TEMERILE ŞI SĂ AIBĂ ATITUDINI BLÂNDE.

• Părinţii buni oferă oportunităţi, părinţii inteligenţi nu renunţă niciodată
Părinţii inteligenţi sunt semănători de idei şi nu controlează viaţa copiilor lor. Ei seamănă şi aşteaptă ca seminţele să germineze. Pe timpul aşteptării poate să apară mâhnire, dar, dacă seminţele sunt bune, vor încolţi.
Nimeni nu-şi ia diplomă în misiunea de a educa. Înainte, părinţii erau autoritari; astăzi sunt copiii. Învăţaţi să spuneţi „nu” fără teamă. Dacă ei nu aud „nu” de la d-voastră, nu vor fi pregătiţi să audă „nu” de la viaţă. Părinţii nu trebuie să cedeze în faţa şantajelor şi presiunii copiilor. În caz contrar, emoţia copiilor va deveni un balansoar:: astăzi sunt docili, mâine explozivi. Trebuie stabilite clar ce aspecte pot fi negociabile. De exemplu, a merge la culcare noaptea târziu în cursul săptămânii şi a se trezi devreme pentru a învăţa este inacceptabil şi prin urmare ne-negociabil.
Trăim vremuri grele. Părinţii din toată lumea se simt pierduţi. Cucerirea planetei sufletului copiluluieste mai compexă decât cucerirea planetei.

CELE 7 PĂCATE CAPITALE ALE EDUCAŢIEI
1. A corecta în public
2. A exprima autoritatea cu agresivitate
3. A fi excesiv de critic: a obstrucţiona copilăria celui educat
4. A pedepsi la furie şi a pune limite, fără a da explicaţii
5. A fi nerăbdător şi a renunţa să mai faci educaţie
6. A nu te ţine de cuvânt
7. A distruge speranţa şi visele

Dr. Augusto Cury, psihiatru şi psihoterapeut, şi-a dedicat 17 ani din viaţă cercetării modului în care construieşte şi se dezvoltă inteligenţa. Analiza pe care o face societăţii contemporane ajunge la următoarea concluzie: singurătatea nu a fost niciodată atât de intensă: părinţii îşi ascund sentimentele de copii, copiii îşi ascund lacrimile de părinţi şi profesorii se refugiază în autoritarism. Cantitatea de informaţie şi cunoştinţe disponibile este mai mare; cu toate acestea, noile generaţii nu sunt formate pentru a gândi, ci pentru a repeta informaţii. În cartea sa, „Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi“, tradusă şi în română, Dr. Augusto Cury atrage atenţia asupra necesităţii schimbării felului în care se face educaţia contemporană.

"Viata nu se masoara in numarul de respiratii pe care le ai, ci in momente care iti taie rasuflarea."

08.10.2009

Online Free Learning website full of fun

Welcome to Mathebook.net an online Free Learning website full of fun. This website is fully interactive and will allow kids to practice and learn math with ease.

Our website is designed to help students of different grades, starts from Kindergarten, Elementary, Middle School and High School Math.

The goal of this website is to provide new education tools to teachers, parents and off course students who can benefit from it.

Mathebook.net has Online Tutorials as well as Downloadable pdf tutorials which one can save on computer and use later, even it can be used by teachers for home work purpose, as this pdf is editable and kids can e-mail the homework tutorials by e-mail back to Teachers. By using Downloadable Tutorials one can save the waste of paper and SAVE TREES, so we encourage you to be GREEN, and help mother nature to survive.

Online Tutorials has the score card which allows them to know how may answers were right or wrong. If the kid does not know the answer our intelligent tool will show the correct answer, it’s a learning curve !

Downloadable Tutorials are easy to use, but you will need Acrobat Reader to use this format ( which can be freely downloadable at www.acrobat.com ) One can save the work sheet, even if required take print out or just simply e-mail it to teachers and friends. In our downloadable section you will find several such pdf to download.

I am sure this website will serve and make life easy for kids, but we have not stopped here, we will continuously develop and further enhance the syllabus and will keep adding new features.

If you have a suggestion which can improve the user experience, share with us and we will work to incorporate on this website. That’s our Promise.
Sa fiti iubiti!
Profesorul

23.06.2009

City information directly on your mobile

City information directly on your mobile

23 June 2009
This month, a start-up company from ESA's Business Incubation Centre launched a new mobile phone service which provides, with the help of satellite and telecommunication technology, location-based information on shopping, entertainment, tourism, and public transportation.

http://www.esa.int/esaCP/SEM74KQORVF_index_0.html

ESA

Sa fiti iubiti!
Constantin NITU

20.06.2009

Mapillary

We believe a motivated person can capture the important and interesting details of any environment and neighborhood better than any single authority using cars can. There is no limit on the level of detail you can add. How it works 1. Take photos with the Mapillary app while walking/biking/driving 2. Browse photos online at http://www.mapillary.com 3. Use the API to build stuff Mapillary consists of a smartphone app, a website, and an API. With the app, you can take street level photos of roads, bike paths, buildings, and other areas relevant for mapping. These photos are uploaded to Mapillary's servers where they are processed and then made publicly available. The photos and additional data are accessible through an API for developers, app makers and mapping services to use. ________________________________________ The app The app lets you take photos and upload them to the Mapillary service. You can also see photos taken near your location to help you find good areas to capture. For more details on how to use the app, see the using the app page. We are currently supporting iOS and Android phones. Image processing Once the photos are uploaded from your phone, they are processed with our computer vision stack. First they go through initial processing: • Straightening. If possible, the photos are rotated to align horizontal and vertical features. • Face blur. Faces in photos are blurred to protect the privacy of others. • Removal of poor quality photos. Blurry photos, photos with too many people, large faces, low contrast etc. • Matching between photos to estimate the camera position and movement to get better position, direction and all the nice transitions and navigation. The photos that are not discarded are scaled to various sizes and made available through a public API. The originals are stored for later processing and more advanced analysis. Get the Mapillary App!

29.05.2009

IRIDIUM Networks

GlobalTrack G200R IRIDIUM GPS Tracking System
Integrate both gsm/gprs and IRIDIUM dual radio system in one device
Very low latency time,send data from anywhere in the world in few seconds by IRIDIUM
IRIDIUM system support 66 satellites, G200R can work in high density city ,jungles and marines
Compare to other signle satellite system, IRIDIUM system can receive signal in all directions
Very low GPS message air time price, the cost will be lower than gsm SMS
Operate at 1.6G radio band frequency,G200R can be installed and tracking aircrafts
Support live video and fuel level real time monitoring
Worldwide vehice tracking web service with GlobalTrack WebMap with GOOGLE EARTH
Accessories include Camera ,Fuel level Sensor,Temperature Sensor,Vibrations sensor,G-sensor,Small Printer
Introduction to IRIDIUM Networks

The Iridium System is a satellite-based, wireless communications network providing a robust suite of Voice and Data services to virtually any destination anywhere on earth.

With 66 satellites forming a cross-linked grid above the Earth, the Iridium system is the first low-earth orbiting system for telephone service. Only 780km (450 miles) high, these satellites work different from those at a much higher orbit (26,000km) in two major ways. First they're closes enough to receive the signals of a handheld device; and second, they act like cellular towers in the sky - where wireless signals can move overhead instead of through ground based cells.

Frequency Bands

Telephone & Messaging 1616-1625.5 MHz,L-band
Intersatellite Links 23.18-23.38 GHz, Ka-band
Ground Segment Links
Downlinks 19.4-19.6 GHz, Ka-band
Uplinks 29.1-29.3 GHz, Ka-band

28.05.2009

How to create websites that use Google Maps/Earth to map information in a back end database

Professor Nitu,
I am happy to be named a friend! I hope you and your students find this work useful. Sometime later this year I will release code on how to create websites that use Google Maps/Earth to map information in a back end database. You can see an example at http://ctasgis02.psur.utk.edu/tokml.

Hopefully, I will complete an e-book on how to program for KML mapping engines, both desktop and web based.

Cheers,

Bruce Ralston

27.05.2009

AFF Mapper - programe freeware

My colleague geogprof writes "I have released a program called AFF Mapper. This is
a Windows based package that was specifically designed for creating KML based mapping files from TIGER shapes and tables available from the Census Bureau's American FactFinder web page. While it was designed for these files, it can be used to create KML files for other shapes (that are in decimal degrees with NAD83 or WGS 84) and external attribute files. The resulting KML files can be viewed in several free mapping packages such as Google Earth and ArcGIS Explorer. To download a copy of
the program and the user manual, go to
[1]http://tnatlas.geog.utk.edu/downloadfree.htm. This is freeware, copy till you drop. Source code will be released at a later date." See also related stories below.
Link:
1. http://tnatlas.geog.utk.edu/downloadfree.htm
Sa fiti iubiti!

26.05.2009

10 Thoughts for Someone Contemplating a Geospatial Career

by Jeff Thurston

All things change over time. This includes geographic information systems (GIS), computer aided design (CAD), global positioning systems (GPS), remote sensing, surveying and a wide array of geospatial technologies and applications. What I would have said to someone embarking on a spatially related career ten years ago would be different than what I would say today. Some things have changed dramatically, others in new ways and some minimally. Here is what I’d say today to someone contemplating a geo-career, in no particular order.

1) GNSS is an integration of GPS satellite systems. You can actually use a GNSS receiver today and get excellent results. If you thought one GPS was good, then 2 or 3 are going to really open your eyes. GNSS is going to revolutionise all we know about location based services. It will create a whole new class of professionals interested in position and navigation.
2) GIS is the de facto integrator of spatial information. Focus on it. Learn how all other technologies are spokes leading toward its integration. If you understand it as existing on a level equivalent to business systems then you will have the power to strategically drive new business applications and directions.
3) 3D is the future. It is not just about data though, it is also about visualisation. Start using the phrase ‘elegant solution.’ Pay attention to the concept of ‘Digital Cities.’
4) Sensing will increasing play a role that is supported through legislation. Data matters and numbers matter. Carbon credits become a currency, for example, and geotechnologies the stock exchange. I can’t say enough about understanding monitoring and it’s linkage to geospatial technologies. The current economic crisis will eventually lead to transparency and more of it.
5) Our concept of time is not well defined in spatial technologies. We can do scheduling well, but being able to understand ‘change over time’ is becoming more meaningful. It also relates closely to real-time versus static operating environments.
6) Remotely sensed imagery will become more widely used. More satellites equal more data. But other new satellites are now going to be providing information about CO2, NOx, global soil information and so on. Linking those satellite data to imagery will mean projects become larger, involve more people and take on the character of spatial data infrastructure (SDI).
7) I can’t help but think that we heading toward a major shift in energy use, production and utilisation. The way I see it, oil and gas together with wind, solar and biofuels etc. will require a balanced approach with feedback loops to operational building systems, social factors and other impacts. We’re about to enter a more holistically oriented and managed energy scenario. This goes back to integration - GIS.
8 ) Think communities. Better and more efficient housing located near better and more efficienct tranportation systems.
9) Learn to write. Develop communication skills. Many of our colleagues tell me, “I wish I could write.” It will help you to share and collaborate on all the integration going on.
10) Find a mentor. A person who would agree to work with you as your career develops and who you would invest a time commitment toward. It can be daunting when starting out and many people can help you to get up to speed quickly. If you want a mentor, then simply ask them. But know what you are asking and be prepared to listen.

25.05.2009