RESURSE INTERACTIVE GRATUITE PENTRU UZ DIDACTIC

26.11.2015

Geodezia şi sistemele informatice geografice

Geodezia şi sistemele informatice geografice Editura Universitară, 2015 Lucrarea conţine opt capitole, o bibliografie selectivă şi mai multe anexe, astfel: CAPITOLUL 1: INTRODUCERE (Geodezia,Scurt istoric al geodeziei, De ce este necesară geodezia?) CAPITOLUL 2: DIMENSIUNILE ŞI FORMA PĂMÂNTULUI. SFERA. ELIPSOIDUL. GEOIDUL. DEVIAŢIA VERTICALEI (Dimensiunile Pământului, Forma Pământului) CAPITOLUL 3: SISTEME DE COORDONATE (Date geospaţiale, Sisteme de coordonate elementare, Sisteme de coordonate utilizate cel mai frecvent în geomatică) CAPITOLUL 4: DATUMUL GEODEZIC (Datumul orizontal, Datumul vertical, Situaţia datumurilor şi reţelelor geodezice naţionale din România) CAPITOLUL 5: TRANSFORMĂRILE DE CORDONATE (Conversiile de coordonate, Transformările de coordonate) CAPITOLUL 6: CÂMPURILE GEOFIZICE (Câmpul gravitaţional sau ific terestru, Anomaliile gravităţii, Sisteme de cote, Câmpul magnetic terestru, Declinaţia magnetică, Magnetosfera, Variaţia în timp a câmpului magnetic) CAPITOLUL 7: SISTEMELE DE POZIŢIONARE GLOBALĂ ŞI SISTEMELE DE NAVIGAŢIE GLOBALĂ PRIN SATELIT (Principii de funcţionare şi structura generală a sistemului, Principalele sisteme de navigaţie globală prin satelit aflate în uz în prezent, Sisteme globale, Sisteme regionale, Sisteme de augmentare, Segmentul utilizator al GNSS) CAPITOLUL 8: REŢELE GEODEZICE (Reţele de control pe orizontală, Elementele componente ale reţelelor de triangulaţie, Clasificarea reţelelor de triangulaţie, Fazele realizării unei reţele, Recunoaşterea în teren a punctelor reţelei, Metode de măsurare a mărimilor unor elemente, Executarea calculelor şi aprecierea preciziei; Reţele de control pe verticală (nivelment); Reţele gravimetrice; Reţele de control GNSS)- BIBLIOGRAFIASELECTIVĂ cuprinde principalele lucrări folosite sau ondicate a se folosi de către cei ce adâncesc problemele. Anexele sint utile şi intructive pentru cei ce conduc sau execută lucrări practice (Anexa 1: Parametrii elipsoidului de referinţă; Anexa 2. Sistemul geodezic de referinţă (datumul geodezic) WGS 84; Anexa 3. Sistemul geodezic de referinţă (datumul geodezic) PZ90; Anexa 4: Determinarea parametrilor de transformare dintr-un datum geodezic în altul; Anexa 5: Fragment din fereastra de georeferenţiere a programului Global Mapper; Anexa 6: Fereastra de georeferenţiere a programului QGIS; Anexa 7: Calculul distanţei pe ortodromă (pe “cercul mare”) Anexa 8: Loxodroma (linia de azimut constant, rhumb line); nexa 9: Calculul orientărilor şi distanţelor între punctele vechi; Anexa 10: Intersecţia simplă înainte; Anexa 11: Intersecţie simplă înapoi (retrointersecţia); Anexa 12: Intersecţie liniară) Lucrarea se adresează studenţilor din facultăţile de geografie, de geodezie sau ale ltor specializări geonomice, doctoranzilor şi cadrelor didactice. Proiectanţii, realizatorii şi utilizatorii sistemelor informatice geografice găsesc informaţii utile referitoare la datele geografice, în special pentru datele de poziţie, cele care definesc locul obiectelor şi fenomenelor în spaţiul terestru, în diferite sisteme de coordonate. Şi recomandăm tuturor să nu mai folosească pentru banalul loc pe planeta Pământ cuvântul “LOCAŢIE”,falsa traducere a cuvântului “location”! Să fiți iubiți!