RESURSE INTERACTIVE GRATUITE PENTRU UZ DIDACTIC

09.10.2008

Totalitarismul - subiect de bacalaureat in Franta- 2008
ISTORIE

CLASA A VII A


7. DEMOCRAŢIE ŞI TOTALITARISM (1922-1939)
Termeni istorici, concepte, probleme de atins:
- democraţie, emanciparea femeii, criză economică, comunism, fascism, nazism, antisemitism,
revizionism, conciliatorism;
- parlamentarism şi autoritarism politic;
- eşecul menţinerii păcii.
Conţinuturi:
• State democratice şi state totalitare
• studiu de caz: Franţa, Marea Britanie, U.R.S.S., Germania, Italia
• Tensiunile internaţionale şi crize politico-diplomatice
• studiu de caz: Mari diplomaţi N.Titulescu, L. Barthou
• studiu de caz: München (1938), Pactul sovieto-german (1939)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu