RESURSE INTERACTIVE GRATUITE PENTRU UZ DIDACTIC

22.12.2015

PACHETE DE PROGRAME PENTRU SIG ŞI PENTRU TELEDETECTIE

Sistemul informatic geografic (SIG) este acel sistem care culege, organizează, prelucrează, stochează date geografice şi le distribuie diferiţilor utilizatori, sub diferite forme, automat sau la cerere, la diferite intervale de timp. Vă reamintim că aceste date devin informaţii numai când subcolecţiile de date sunt recepţionate de către om şi analizate în vederea luării unor decizii. Un asemenea sistem este format din oamenii care pun în funcţiune aplicaţii (software), folosind echipamente (hardware – calculatoare şi reţeke de comunicaţii), care culeg sau extrag date geografice folosind diferite tehnologii, aplicaţii ce prelucrează datele, realizează diferite produse (hărţi, scheme, desene, imagini etc.), pe care le distribuie tot oamenilor. Cititi o scurta informare despre PACHETE DE PROGRAME PENTRU SIG ŞI PENTRU TELEDETECTIE. De acolo puteti descarca un fisier cu informatii utilee. Pentru cei care vă apucați de lucru, SUCCES! Succes!

26.11.2015

Geodezia şi sistemele informatice geografice

Geodezia şi sistemele informatice geografice Editura Universitară, 2015 Lucrarea conţine opt capitole, o bibliografie selectivă şi mai multe anexe, astfel: CAPITOLUL 1: INTRODUCERE (Geodezia,Scurt istoric al geodeziei, De ce este necesară geodezia?) CAPITOLUL 2: DIMENSIUNILE ŞI FORMA PĂMÂNTULUI. SFERA. ELIPSOIDUL. GEOIDUL. DEVIAŢIA VERTICALEI (Dimensiunile Pământului, Forma Pământului) CAPITOLUL 3: SISTEME DE COORDONATE (Date geospaţiale, Sisteme de coordonate elementare, Sisteme de coordonate utilizate cel mai frecvent în geomatică) CAPITOLUL 4: DATUMUL GEODEZIC (Datumul orizontal, Datumul vertical, Situaţia datumurilor şi reţelelor geodezice naţionale din România) CAPITOLUL 5: TRANSFORMĂRILE DE CORDONATE (Conversiile de coordonate, Transformările de coordonate) CAPITOLUL 6: CÂMPURILE GEOFIZICE (Câmpul gravitaţional sau ific terestru, Anomaliile gravităţii, Sisteme de cote, Câmpul magnetic terestru, Declinaţia magnetică, Magnetosfera, Variaţia în timp a câmpului magnetic) CAPITOLUL 7: SISTEMELE DE POZIŢIONARE GLOBALĂ ŞI SISTEMELE DE NAVIGAŢIE GLOBALĂ PRIN SATELIT (Principii de funcţionare şi structura generală a sistemului, Principalele sisteme de navigaţie globală prin satelit aflate în uz în prezent, Sisteme globale, Sisteme regionale, Sisteme de augmentare, Segmentul utilizator al GNSS) CAPITOLUL 8: REŢELE GEODEZICE (Reţele de control pe orizontală, Elementele componente ale reţelelor de triangulaţie, Clasificarea reţelelor de triangulaţie, Fazele realizării unei reţele, Recunoaşterea în teren a punctelor reţelei, Metode de măsurare a mărimilor unor elemente, Executarea calculelor şi aprecierea preciziei; Reţele de control pe verticală (nivelment); Reţele gravimetrice; Reţele de control GNSS)- BIBLIOGRAFIASELECTIVĂ cuprinde principalele lucrări folosite sau ondicate a se folosi de către cei ce adâncesc problemele. Anexele sint utile şi intructive pentru cei ce conduc sau execută lucrări practice (Anexa 1: Parametrii elipsoidului de referinţă; Anexa 2. Sistemul geodezic de referinţă (datumul geodezic) WGS 84; Anexa 3. Sistemul geodezic de referinţă (datumul geodezic) PZ90; Anexa 4: Determinarea parametrilor de transformare dintr-un datum geodezic în altul; Anexa 5: Fragment din fereastra de georeferenţiere a programului Global Mapper; Anexa 6: Fereastra de georeferenţiere a programului QGIS; Anexa 7: Calculul distanţei pe ortodromă (pe “cercul mare”) Anexa 8: Loxodroma (linia de azimut constant, rhumb line); nexa 9: Calculul orientărilor şi distanţelor între punctele vechi; Anexa 10: Intersecţia simplă înainte; Anexa 11: Intersecţie simplă înapoi (retrointersecţia); Anexa 12: Intersecţie liniară) Lucrarea se adresează studenţilor din facultăţile de geografie, de geodezie sau ale ltor specializări geonomice, doctoranzilor şi cadrelor didactice. Proiectanţii, realizatorii şi utilizatorii sistemelor informatice geografice găsesc informaţii utile referitoare la datele geografice, în special pentru datele de poziţie, cele care definesc locul obiectelor şi fenomenelor în spaţiul terestru, în diferite sisteme de coordonate. Şi recomandăm tuturor să nu mai folosească pentru banalul loc pe planeta Pământ cuvântul “LOCAŢIE”,falsa traducere a cuvântului “location”! Să fiți iubiți!

14.11.2015

Scrisoarea lui Caragiale către Vlahuţă

Ion Luca Caragiale - Scrisoarea lui Caragiale către Vlahuţă "Frate Vlahuţă, De ce să ne facem spaimă şi inimă rea degeaba? La noi nu e nici mai multă nici mai puţină stricăciune decât în alte părţi ale lumii, şi nici chiar nu s'ar putea altfel. Calităţile şi defectele omeneşti sunt pretutindeni aceleaşi; oamenii sunt peste tot oameni. Limbă, costume, obiceiuri, apucături intelectuale şi morale, religiuni - precum şi toate celelalte rezultate ale locului unde au trăit, ale împrejurărilor prin care au trecut - îi pot arăta ca şi cum s'ar deosebi mult cei dintr'un loc de cei dintr'altul; ei însă, în fundul lor, pretutindeni şi totdeauna sunt aceiaşi. Nu există pe pământ speţă zoologică mai unitară decât a regelui creaţiunii. Între un polinezian antropofag şi cel mai rafinat european, altă deosebire hotărâtă, nu există decât modul de a-şi găti bucatele. Nici un neam de oameni nu-i mai bun sau mai rău, nici unul mai inteligent ori mai prost; unul e mai aşa, altul mai altminterea; dar, la urma urmelor, toţi sunt la fel. Zi-le oameni şi dă-le pace! Aşadar, să nu ne mai facem inimă rea şi spaimă gândindu-ne că lumea româneasca ar fi mai stricată decât altele. Nu, hotarât; neamul acesta nu e un neam stricat, e numai nefăcut încă; nu e pân'acum dospit cumsecade. E încă nelimpezit de mizeriile seculare sub care a mocnit cu junghetura frântă; încă nu crede în dreptate; încă nu poate scoate din sânu-i pe cine să-i poata comanda; încă nu ştie de cine să asculte - fiindcă nu are deocamdată încredere în nimeni... Fript cu lapte, suflă şi 'n brânză. N'a ajuns să cumpănească bine ceea ce i se pune împotrivă; şi astfel încă nu înţelege că în mâna lui ar sta să-şi îndrepteze soarta şi să dispună apoi de 'ntregul de ea - precum e drept şi precum are să şi fie odată. În fine, nu are încă destulă îndrăzneală să-şi răfuiască socotelile cu "binevoitorii lui epitropi". Dar cu vremea, trebuie să vină şi asta; trebuie să vină şi înţelegerea fără de care nu poate fi o naţiune sigură de avutul ei, nici de onoarea, nici de viitorul ei. Românii sunt astăzi un neam întreg de peste zece milioane de suflete, având una şi aceeaşi limbă (nu ca s'o lăudăm noi), extraordinar de frumoasă şi de ... grea, având un mod de gândire deosebit al lui, o comoară nepreţuită de filosofie morală, de humor şi de poezie - cu atât mai originală avuţie cu cât este un amestec de moşteniri şi de dobândiri antice, greceşti, slave, orientale şi altele, pecetluite toate cu netăgăduita lui nobilă pecetie romanică, latină, care-l arată bun şi netăgăduit stăpân al lor. Din aceasta stăpânire seculară a lui rezultă şi puterea nebiruită de asimilare a acestui popor, ce încă d'abia pe departe încep a-şi simţi importanţa în lumea europeană. Şi de aceea, este aşa greu de 'nţeles teama ce o au unii de "înstrăinarea neamului românesc", "de alterarea spiritului naţional", de... "pierderea românismului"! Să se piarză neamul românesc! - Auzi dumneata! ... Dar să ne temem că are să se prăpădească, să se piarză, aşa de azi pe mâine, până nici nu s'a ridicat încă bine 'n picioare, un neam de zece milioane!... De ce?... Fiindcă un Fănică oarecare, sec, n'are destul respect pentru antemergătorii progresului nostru cultural?... fiindcă un muţunache maimuţeşte apucăturile şi tonul de boulevardier parisien?... fiindcă inteligenţe tinere îşi risipesc zadarnic vremea în a critică, în loc să şi-o întrebuinţeze în a face mai bine decât au făcut aceia pe care îi critică?... Tânăr, bătrân, face omu, individual, ce-i place şi ce ştie face... Ei, şi? Aici nu e vorba de ce-i place unuia sau altuia să facă; e vorba de ce poate face o lume întreagă... Şi lumea îşi vede înainte de mersul ei; facă oricine ce-o pofti... Cine nu merge cu ea înainte şi stă, cu gândul la sine - să-şi facă în ceafă cărarea, să critice tot fără a face nimica, să tâfnească de necaz că alţii au făcut ceva înainte-i ori că alţii vor însemna ceva pentru dânsul - acela îşi crede ziua lui eternă; şi, mâine, lumea o să fie departe de el înainte, şi el o să se afle înapoi, departe de ea. Ba, adesea, lumea trebuie să dea câţiva paşi înapoi, ca să-şi ia vânt spre a merge mai sigur înainte. Vai de cel ce n'a luat seama la mişcarea ei prudentă!... se va găsi rătăcit, că s'a bizuit a merge cu capul înainte fără socoteală. Oamenii toţi mor; unii mai de timpuriu, alţii mai târzior... Dar, toţi mor; dar numai unii îmbătrânesc: aceia cari nu simt că lumea merge şi că omul nu trebuie să se înţepeneasca 'n călcâe pe loc, ci trebuie să se lase dus, în pasul lumii. De aceea vedem atâţia tineri bătrâni şi atâţia bătrâni tineri... atâţia sdraveni şi verzi până la chemarea de sus şi atâţia ofiliţi şi muceziţ înainte de a fi legat rod... ... Să se prăpădească neamul românesc? Dar întoarcă-se Oltul si Mureşul de-a'ndărătelea către obârşia lor în creerii munţilor Cicului, neamul românesc tot el, neam românesc va fi, lucrând cuminte, aşteptând cu răbdare vremea când să dea şi el culturii şi civilizaţiei europene concursul lui specific, pe cât va fi fost înzestrat pentru asta de Pronia cerească - fiindcă oricum ne-om învârti şi ne-om răsuci noi oamenii, legile care stăpânesc mersul omenirii tot în mâna Proniei cereşti sunt şi trebuie să rămână; căci a puterii acesteia nepătrunse de noi este şi omenirea o arătare. Fie dată în omenire parte cât mai frumoasă şi neamului românesc! Dumnezeu să te ţină în sfânta lui pază! - Al tău vechiu, Caragiale"

07.11.2015

COLABORARE LITERARA IN GLASUL ROTILOR DE TREN

Căile Ferate Române funcţionau aşa cum trebuie. Câţiva scriitori români se deplasau din capitală spre Craiova, pentru aniversarea Teatrului Naţional. În glasul roţilor de tren au compus o frumoasă poezie, NEVASTA ŞEFULUI DE GARĂ. Prin click pe acest titlu să aveţi o lectură plăcută!
--

02.11.2015

NOIEMBRIE

Cea de a unsprezecea lună a calendarului gregorian este luna noiembrie. Câteva informaţii despre această lună puteţi citi în postarea NOIEMBRIE de pe blogul meu. Citire uşoară!

08.10.2015

ISTORIA SISTEMELOR INFORMATICE GEOGRAFICE

SIMPLA ISTORIE DE DOUĂ SECOLE SAU DINTRE MILENII! Scurtă istorie a sistemelor informatice geografice, a reţelei Internet şi a telefoniei mobile) Sistemele informatice geografice nu au apărut “din neant”. Foarte multe descoperiri succesive, mai ales în secolul XX, au prefigurat concepţia acestor sisteme. Dezvoltarea şi folosirea sistemelor informatice geografice sunt legate de apariţia si evolutia calculatoarelor electronice, de reţeaua Internet şi de reţelele de comunicaţii, din aceste reţele făcând parte şi reţelele de telefonie mobilă. În tabelul de aici sunt date câteva evenimente semnificative care au avut importanţă în dezvoltarea calculatoarelor electronice, a reţelei Internet, a telefoniei mobile şi a sistemelor informatice geografice. Pentru o documentare extinsă sunt date legăturile spre diferite pagini web care descriu evenimentul, persoanele, ţările şi localităţile implicate. Sunt date şi evenimente istorice semnificative care au avut loc pe TERRA! Pe parcursul vieţii generaţiei mele, densitatea evenimentelor a fost destul de semnificativă. Cel ce citeşte informaţiile le poate „lega” de alte evenimente semnificative, inclusiv din viaţa proprie, aşa cum am făcut şi eu. Documentare uşoară şi “distractivă”, fără încrâncenări! Autorul, Niţu Constantin

10.09.2015

Femei care au schimbat lumea

Femeile, mereu în majoritate, au preferat să aibă rolul lor în familie sau în societate. Multe femei sunt adevărate personalităţi ale sexului frumos („un pisc de munte scorburos, pe care-l urci de sus în jos când faci pe alpinistul caraghios!”, „chip de înger, dar femeie, căci femeea-i prototipul îngerilor din senin”), eu aş zice sexul tare, femeile dovedind tenacitate, voinţă şi o mai mare rezistenţă în faţa vicisitudinilor vieţii…. Vă invităm la o lectură plăcută, interesantă despre câteva femei celebre, activitate născătoare de noi idei şi controverse. Deschideţi fişierul de în format pdf de aici, îl puteţi şi salva pentru citirea ulterioară sau pentru a-l trimite prietenilor. Lectură uşoară şi comentarii pe măsură cu cei apropiaţi!

08.08.2015

Unealtă multifuncţională

Cei tineri mai de demult care au făcut armata își amintesc cu siguranță de lopata Lineman care avea două funcții; lopată și hârleţ (arşeu). Lopata multifuncțională din dotarea armatei chineze face să pălească de rușine biata lopată Lineman, putând fi pe lângă lopată și hârleţ următoarele: săpăligă, rangă, ciocan, ruletă, fierăstrău, topor, foarfece, desfăcător de conserve, desfăcător de sticle, vâslă, piolet, ancoră, unealtă de autoapărare și dacă urmărești clipul publicitar sigur vei descoperi și alte întrebuințări. Display şi receptor GPS îi mai trebuiau! Cine vrea să vadă să "dea un click pe" UNEALTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ!

04.08.2015

Software pentru sisteme informatice geografice (SIG)

Sistemul informatic geografic (SIG) este acel sistem informatic care defineşte, culege, prelucrează, organizează, stochează, recheamă, utilizează şi diseminează date şi informaţii geografice, realizează şi diseminează produse grafice şi cartografice folosind aceste date. Componentele unui SIG sunt datele şr informaţiile geografice, programele sau aplicaţiile software care prelucrează şi gestionează aceste date şi informaţii, echipamentele hardware pe care sunt implementate aplicaţiile, tehnologiile de culegere, prelucrare şi utilizare a datelor şi produselor derivate şi oamenii care proiectează şi realizează sistemul, pun în funcţiune aplicaţiile şi echipamentele de culegere, prelucrare şi gestionare a datelor şi a produselor aferente. Prezentul articol se referă la aplicaţiile şi componentele software implementate pe calculatoarele universale, pe servere de reţele, pe PC conectat sau nu la reţele, mai ales la Intranet şi Internet, pe alte dispozitive mobile conectate la reţele. Din cvomplexitatea echipamentelor hardware de mare diversitate se vede şi complexitatea pachetelor sau componentelor software Lista de software SIG cuprinde o gamă largă de aplicații care implică utilizarea unei combinații de hărți digitale și alte date geospaţiale. Programele SIG pot fi clasificate după diferite criterii. Se disting: • 1 Programe sursă deschisă (open source) - 1.1 Programe pentru PC - 1.2 Alte instrumente geospațiale - 1.2.1 Servere cartografice Web - 1.2.2 Sisteme de gestiune a bazelor de date spațiale (SGBDS) - 1.2.3 Instrumente și biblioteci de dezvoltare de software (pentru aplicatii web) - 1.2.4 Instrumente și biblioteci de dezvoltare de software (non-web) - 1.2.5 Cataloage de cereri, resurse de referinţe spaţiale - 1.2.6 Alte instrumente • 2 Programe SIG comerciale - 2.1 Programe SIG pentru PC - 2.1.1 Companii cu cotă de piață ridicată - 2.1.2 Companii cu pondere mică de piaţă - 2.2 Servicii SIG - 2.2.1 Companii cu cotă de piață ridicată - 2.3 Baze de date spațiale - 2.4 Instrumente de transformare a datelor spațiale • 3 Alte informaţii • 4 Referințe 1 Software sursă deschisă (open source) Dezvoltarea de software SIG sursă deschisă - open source - are o lungă istorie, o lungă tradiție, primul sistem apărând în 1978. Numeroase sisteme sunt disponibile, care acoperă toate sectoarele de prelucrare a datelor geospațiale. 1.1 Software SIG pentru PC (GIS Desktop) Următoarele proiecte SIG open-source sunt trecute în revistă de de Steiniger și Bocher (2008/2009): • GRASS SIG - initial dezvoltat de US Army Corps of Engineers, este un pachet de software SIG complet; • gvSIG – pachet scris în Java ; rulează pe platforme cu sistemele de operare Linux, Unix, Mac OS X și Windows ; • ILWIS (Integrated Land and Water Information System) – integrează prelucrarea de date raster, date vectoriale și date tematice; • JUMP SIG / OpenJUMP ((Open) Java Unified Mapping Platform) - OpenJUMP, SkyJUMP, deeJUMP și Kosmo toate apărute din JUMP; • MapWindow GIS - aplicaţie desktop gratuită și componentă de programare; • QGIS (pachet (Quantum GIS) – rulează pe platforme cu sistemele de operare Linux, Unix, Mac OS X și Windows; • SIG SAGA (System for Automated Geoscientific Analysis) - un pachet software SIG hybrid; are o interfață (API) proprie de programare (scriere a aplicaţiilor) și un set de funcţii şi subroutine geoştiinţifice, incluse în biblioteci de module ce se pot introduce în aplicaţii; • uDig – cu o interfaţă proprie (API) și cu codul sursă (Java) disponibile. Alte instrumente SIG open source: • Capaware - cadru SIG A C ++ 3D cu o arhitectură de plugin-uri multiple pentru analiză grafică sau geografică și vizualizare; • FalconView - un sistem de cartografiere creat de Institutul de Cercetare Georgia Tech pentru platforme cu sisteme de operare Windows. O versiune gratuită, open source, este disponibilă; • Kalypso - utilizează Java și GML3; se concentrează în principal pe simulări numerice în gestionarea apei; • TerraView - manevrează date vectoriale și raster stocate într-o bază de date relațională sau geo-relaţională, fiind o interfață pentru TerraLib; • Whitebox GAT - platformă software SIG, gratuită (free) și sursă deschisă (open-source). 1.2 Alte instrumente geospațiale În afară de programele SIG pentru PC (desktop GIS) există multe alte tipuri de software. O prezentare generală a proiectelor software SIG pentru fiecare categorie a fost făcută în 2012. Mai jos este o listă similară proiectelor SIG sursă deschosă (open source). 1.2.1 Servere carrtogradice web • GeoServer - scris în Java și se bazează pe GeoTools. Permite utilizatorilor să partajeze vizualizarea și editarea (corectarea) datelor geospațiale; • MapGuide Open Source - rulează pe platforme cu sisteme de operare (SO) Linux sau Windows, susține servere web Apache si IIS şi are interfeţe grafice API (PHP, .NET, Java, și JavaScript) pentru dezvoltarea de aplicații; • Mapnik - C ++ / biblioteca Python pentru utilizare - folosită de către OpenStreetMap. • MapServer - Scris în C, dezvoltat de la Universitatea din Minnesota. 1.2.2 Sisteme de gestiune a bazelor de date spațiale (SGBDS) • PostGIS – conţine extensii spațiale pentru SGBD PostgreSQLdatabase open source, care permite interogări geospațiale; • SpatiaLite – conţine extensii spațiale pentru SQLitedatabase open source, care permite interogări geospațiale ; • TerraLib - oferă funcții avansate de analiză în SIG.
Locul SGBD în programele SIG 1.2.3 Instrumente și biblioteci de dezvoltare de software (pentru aplicatii web) • GeoBase (software Telogis GIS) - software de cartografiere geospațială disponibil ca un kit de dezvoltare software, care realizează diverse funcții, inclusiv calculul adresei de căutare, cartografierea sau desenarea de hărţi, calcule de itinerarii în reţea, geocodare inversă și navigare. Potrivit pentru întreprinderi cu tranzacții medii şi mari; • Geomajas - permite dezvoltarea de software în cod sursă pentru aplicații SIG bazate pe web și cloud; • MapFish - combină puterea pachetelor OpenLayers, ExtJS și GeoExt; • OpenLayers - Bibliotecă sursă deschisă (open source) AJAX pentru accesarea de straturi de date geografice de toate tipurile, dezvoltată și sponsorizată inițial de către MetaCarta; • Leafletjs – bibliotecă sursă deschisă scrisă în Java (Open-Source JavaScript Library) pentru hărți interactive pe dispozitive mobile (tabletă, telefon mobil inteligent etc.). 1.2.4 Instrumente și biblioteci de dezvoltare de software (non-web) • GeoTools – kit de instrumente sursă deschisă (Open source SIG Toolkit), scris în Java, folosind specificațiile OGC (Open Geospatial Consortium); • GDAL / OGR; • set de instrumente Orfeo. 1.2.5 Cataloage de cereri, resurse de referinţe spaţiale • OpenSource GeoNetwork - un catalog de cereri pentru gestionarea de resurse referite spatial; • pycsw - pycsw - este o colecţie de scriere de aplicaţii pentru server OGC CSW scrise în Python; • GeoNode - un sistem de gestiune a conținutului geospațial și complet SDI care utilizează o serie de alte pachete open source, cum ar fi Django, PostGIS, pyCSW, GeoExplorer, etc. 1.2.6 Alte instrumente • Chameleon - mediu pentru construirea de aplicații cu MapServer; • MapPoint - tehnologie ("MapPoint Web Service", cunoscută anterior ca MapPoint .NET) și un program de calculator specific creat de Microsoft, care permite utilizatorilor să vizualizeze, să editeze și să integreze hărți. 2 Pachete software SIG comerciale (cu licenţă proprietate) 2.1 Pachete software SIG pentru PC (GIS Desktop) Aproape toate companiile de mai jos oferă asemenea pachete software, unele inclusiv cu servere cartografice web (Webmap Server) sau chiar cu sistem propriu de gestiune a bazelor de date (geo)spaţiale. 2.1.1 Companii cu cotă de piață ridicată • Autodesk – oferă o interfață cu pachetul software pilot AutoCAD Map 3D, care include şi Topobase şi MapGuide; • Bentley Systems – oferă o interfață cu pachetul software pilot MicroStation, care include Bentley Map şi Bentley Map View; • ERDAS IMAGINE al lui ERDAS Inc – conţine şi Leica Fotogrammetrie Suite, ERDAS ER Mapper, ERDAS ECW/JP2 SDK (format de fișier ECW, utilizate în întreaga comunitate de cartografiere (SIG, teledetectie, fotogrammetrie și compresia de imagini) și ERDAS APOLLO; • Esri - pachetele cuprind ArcMap, ArcGIS, ArcSDE, ArcIMS, servicii ArcWeb si ArcGIS Server; • Intergraph – pachetele cuprind G/Technology, GeoMedia, GeoMedia Professional, GeoMedia Webmap și produse add-on pentru sectoare industriale, precum și de fotogrammetrie; • MapInfo Pitney Bowes Software – pachet SIG desktop puternic MapInfo Professional, îmbunătățit cu multe plug-in-uri, inclusiv cu MapInfo Drivetime pentru analiza itinerariilor în reţea, MapInfo Engage 3D pentru reprezentări tridimensionale și analiză statistică, MapInfo MapMarker pentru geocodare; • Smallworld - dezvoltat în Cambridge, Anglia (Smallworld, Inc.) și achiziționat de General Electric; utilizat în principal de către reţelele de utilități publice (transport de energie, apă, canalizare, termoficareetc.). 2.1.2 Companii cu pondere mică de piață, dar semnificative • Avenza – pachetele cuprind MAPublisher, Geographic Imager și Maps PDF pentru SO Android și iOS; • Cadcorp - pachetele cuprind Cadcorp SIS, GeognoSIS, MSIS și kituri de dezvoltare; • Caliper - pachetele cuprind Maptitude, TransModeler și TransCAD; • Dragon/IPS - software de detectare de la distanță cu capabilități SIG; • ENVI – pachet software utilizat pentru prelucrarea, analiza imaginilor monospectrale si hiperspectrale; • GeoBis International - pachetele cuprind MapSimplicity, GeoDots, , Socio Demographic Data etc.; • GEOSOFT - pachete software de prelucrare a datelor utilizate în explorarea resurselor naturale; • GeoTime - software pentru analiza vizuală 3D și raportarea datelor de localizare în timp, fiind disponibilă şi o extensie ArcGIS; • Idrisi – pachet software SIG și componente de procesare a imaginii dezvoltate de Clark Labs la Universitatea Clark, accesibile și robuste, se utilizează atât în economie, cât și educație; • MapMerger - ESEA a dezvoltat ca lider contopirea de date vectoriale și agregarea de instrumente de prelucrare şi reprezentare; deţine pionieratul în automatizarea unirii de instrumente începând cu anii 1980, MapMerger fiind instrumentul de conducere a transferului de atribute, densificare, sincronizare, aliniere și detecția variaţiei; • MapDotNet - produs scris în C#/NET pentru construirea de aplicații WPF, Silverlight, și HTML5; • Galery System - pachet software SIG; • CitySurf Globe - software pentru server SIG 3D, dezvoltat de PiriReis; • Netcad – pachet pentru PC și produs SIG pe bază de web dezvoltat de Ulusal CAD ve GID Çözümleri A.S; • Geomatics PCI - pachetele cuprind nodule software de procesare a imaginilor aeriene și satelitare prin Geomatica Images; • RegioGraph al GfK Geomarketing - software SIG pentru planificarea si analiza afacerilor; compania oferă şi hărți tematice compatibile și date tematice de piață. • RemoteView de Overwatch - RemoteView este unul dintre cele mai utilizate pachete software de colectare a informațiilor geospațiale şi analiză de imagini pentru guvernul S.U.A.; • Supergeo - pachetele cuprind aplicaţii desktop, pentru server compatibile cu SO Windows Mobile, Android și iOS; • SuperMap Inc - firmă chineză de software SIG, produce software şi componente software pentru PC, asigură servicii SIG pentru piețele din Asia și la nivel mondial.; • TNTMips pentru microimagini - un sistem profesional de integrare a SIG desktop cu procesarea avansată a imaginilor 2D şi 3D-stereo, vizualizare, cartografiere desktop, gestiunea bazelor de date geospațiale și publicarea de hărţi pe Web. 2.2 Servicii SIG Mulți furnizori încep să ofere servicii bazate pe Internet, în loc de software și/sau descărcarea de date. Acestea pot fi şi gratuite, finanțate prin publicitate sau plătite prin abonament; sunt împărțit în trei domenii: • SaaS - software-ul disponibil ca un serviciu pe Internet; • PaaS - platformă ca un serviciu: geocodare sau analize/servicii de prelucrare; • DAAS - date ca serviciu: date sau servicii de conținut. 2.2.1 Companii cu cotă de piață ridicată • CartoDB - platformă online de cartografiere care oferă o sursă deschisă, bazată pe model SaaS cloud; • Online ArcGIS - versiunea ArcGIS cloud a lui ESRI pe princupiul bazelor de date spațiale; • Boeing Spatial Query Server - permite rularea lui Spatial Sybase ASE; • DB2 - permite interogarea spațială și depozitarea mai multor tipuri de date spațiale; • Informix - permite interogarea spațială și depozitare mai multor tipuri de date spațiale; • MySQL - Permite interogarea spațială și depozitare de mai multor tipuri de date spațiale; • Microsoft SQL Server (după 2008) - ultimul jucător pe piața de stocare și interogare a datelor spațiale; pachete software SIG precum MapInfo si Cadcorp SIS pot citi și edita aceste ca şi ESRI, urmând a fi lărgit numărul de formate; • Oracle Spatial – SGBD care permite utilizatorilor să efectueze operațiuni geografice complexe și să stocheze tipurile de date spațiale comune într-un mediu nativ Oracle; cele mai multe pachete SIG comerciale pot citi și edita datele spațiale stocate în acest mod; • PostGIS - Un set performant de extensii pentru bazele de date PostgreSQL gratuite; • Teradata - permite stocarea și analiza datelor geospațiale bazate pe poziție, care sunt stocate cu extensii potrivite în baze de date gestionate cu Teradata; • VMDS - Versiune reușită de stocare de date de la Smallworld. 2.4 Instrumente de transformare a datelor spațiale • Software-ul Safe - programe ETL, inclusiv FME Desktop şi FME Server şi extensia de interoperabilitate cu dateleArcGIS. • • Bibliografie 1. “Scurtă ostorie a sestemelor informatice geografice Niţu, C., (2014)”. 2. "GIS Software - A description in 1000 words", S. Steiniger and R. Weibel 3. "Open Source SIG History - OSGeo Wiki Editors". http://wiki.osgeo.org/wiki/Panorama_SIG_Libre_2014/WebMapping 4. "An Overview on Current Free and Open Source Desktop SIG Developments - Steiniger and Bocher". 5. "The 2012 Free and Open Source SIG Software Map – A Guide to facilitate Research, Development and Adoption", S. Steiniger and A.J.S. Hunter Cand îmbătrâneşti nu trebuie să renunţi la dorinţe, trebuie să schimbi doar tipul lor When you get older you should not give up desires, you need only to change their type Quand vous vieillissez vous ne devez pas renoncer à des désirs, vous avez seulement besoin de changer leur type Gl. bg. (r.) prof. univ. dr. ing. Constantin Niţu Să fiţi iubiţi, Că trebuiţi: Cui(va), cum(va), Când(va), unde(va!)? http://webdidacticanova.blogspot.ro/ http://sig.trei.ro “Viitorul si trecutul Sunt a filei două fețe, Vede-n capăt începutul Cine știe să le-nvețe..” Mihai Eminescu • •

18.07.2015

Calculul distanţei pe ortodromă

Fie forma Pământului de sferă. Intersecţia cu suprafaţa sferei a oricărui plan care trece prin centrul sferei este un cerc cu raza egală cu raza sferei. Acest cerc se numeşte cerc mare, ortodromă sau cerc Riemann. În cazul intersecţiei sferei cu orice plan ce nu trece prin centrul sferei, se obţin cercuri cu raza mai
In figura de mai sus se vede cercul mare sau ortodroma. Pentru oricare două puncte de pe suprafaţa sferei, există un singur cerc mare care trece prin cele două puncte. În cazul navigaţiei, drumul optim ca lungime, adică cel mai scurt, se găseşte chiar pe ortodromă. Excepţia este în cazul când cele două puncte sunt pe o dreaptă ce trece prin centrul sferei, când există o infinitate de cercuri mari, de exemplu polul nord şi polul sud, când toate meridianele sunt ortodrome. Navigatorii aerieni sau maritimi sunt obişnuiţi cu aceste noţiuni. Orice cerc mare care trece prin cele două puncte împarte circumferinţa sau ortodroma în două arce. Navigaţia se face întotdeauna pe arcul mic. Dându-se cele două puncte, prin coordonatele lor, respectiv P1(φ1,λ1) şi P2(φ2,λ2), poate fi calculată lungimea arcului mic pe care se face deplasarea. Distanţa este
unde R este raza sferei. Când pământul este considerat elipsoid formulele se complică si ne oprim aici. Pentru aviatori, un calculator online al distanţei şi timpului de parcurs pentru o aeronavă aleasă este dat la adresa http://www.greatcirclemapper.net/. Putetit exersa şi analiza modul de introducere a datelor şi de obţinere a rezultatelor.
In figura de mai sus este repreyentat arcul mic sau ortodroma, punctele de capat ale arcului mic si denumirea punctelor. Fereastra programului amintit este data mai jos.
. Acesta este creat de Ed Wiliams. Un exemplu de calcul al distanţei şi azimutelor geografice, direct şi invers, este dat în figura de mai jos. Există, după cum se vede, posibilitatea alegerii unităţii de măsură a lungimii şi modelului Pământului, adică a datumului geodezic sau a sistemului de referinţă (în cazul dat, km şi WGS 84). Pentru studenţi se pot face asemenea exerciţii, determinându-se coordonatele cu aplicaţia Google Earth, iar apoi rezultatele finale cu aplicaţia online descrisă mai sus.
Pe aceeaşi pagină web există şi o altă aplicaţie, “geodezica directă”, de determinare a coordonatelor unui punct (latitudine şi longitudine), când se dă un punct , azimutul şi distanţa de la punctul dat spre noul punct.de determinare. De notat că aici forma Pământului este considerată ce de elipsoid.

16.05.2015

SPATIUL REAL SI MODELUL VIRTUAL

Poziţionarea în spaţiul tridimensional (3D) ne ajută să reconstruim lumea reală în spaţiul virtual. Fiecare punct al spaţiului terestru are trei coordonate. Aceste coordonate se numesc date de poziţie sau date geospaţiale. Aceste date, de tip G, sunt conţinute în tabelele de tip G. Lor li se asociază şi alte date tematice sau de tip T. Exemplul de mai jos este semnificativ! Folosiţi un click pe expresia
MODELUL VIRTUAL
. Apare o fereastră pe care o descifraţi. Click pe care încăpere doriţi; imaginile se derulează automat, dar pot fi şi „grăbite”. Dacă îndreptaţi săgeata imaginii comandate de locator (mouse) spre un obiect, primiţi explicatii în legatură cu obiectul, aceste explicaţii fiind, de fapt, date de tip T (tematice). Şi cu harta, cu terenul, cu strada, se poate extinde metoda! Trecem la SIG, adică la sistemul informatic geografic! Vizionare uşoară!

29.04.2015

Carte noua "Sisteme informatice geografice în cartografie şi cadastru

Pentru studenţi si profesori. ISBN:978-606-28-0185-4 DOI:10.5682/9786062801854 EDITURA UNIVERSITARĂ
Surpriză plăcuta! A fost tiparită la Editura Universitară din Bucureşti cartea de care v-am înştiinţat săptămâna trecută, respectiv "SISTEME INFORMATICE GEOGRAFICE ÎN CARTOGRAFIE SI CADASTRU". Cartea poate fi folosită de câteva specializări la Universitatea din Bucureşti, la Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, la Academia Tehnică Militară, la Universitatea politehnică din bucureşti, la la Academia de Ştiinţe Agricole şi Medicină veterinară din Bucureşti, la ASE, precum şi la alte universităţi din ţară. Datele editurii aunt: Editura Universitară Editor: Vasile Muscalu B-dul. N. Bălcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureşti Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27 www.editurauniversitara.ro e-mail: redactia@editurauniversitara.ro Distribuţie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE comenzi@editurauniversitara.ro O.P. 15, C.P. 35, Bucureşti www.editurauniversitara.ro

28.03.2015

TEATRU LA TINE ACASA

Teatru la tine acasă Cred că vă aduceţi aminte cu plăcere, cei care aţi apucat splendida emisiune radio dinainte de 1989, „Teatru la microfon”, de serile în care puteaţi asculta în linişte inconfundabilele voci ale minunaţilor actori români, în piese ale dramaturgilor româno şi universali. Tradiţiile bune au continuat. Teatrul radiofonic a rămas o emisiune populară a Radiodifuziunii române, adresată ascultătorilor de toate vârstele. La 18 februarie 1929 a avut loc prima emisiune de Teatru radiofonic cu piesa „Ce ştie satul” de V. Al. Jean, un scriitor român cunoscut în perioada interbelică. Piesa de teatru interpretată de Maria Filotti, Ronald Bulfinski şi Victoria Mierlescu a fost o comedie uşoară care s-a jucat în direct, în faţa microfonului. Teatrul la microfon era pe viu, se juca în direct, trebuind ca actorii să fie foarte atenţi, să stăpânească foarte bine textul. Transmisiunile se făceau dintr-un studiou improvizat la Liceul Sfântul Sava. Emisiunile în direct erau foarte dificile, deoarece apăreau probleme pentru care se cereau soluţii imediate. Teatrul radiofonic a evoluat în decursul timpului de la replici simple, oameni însărcinaţi cu producerea zgomotelor, la un suport tehnic din ce în ce mai performant care permite înregistrarea zgomotelor şi intercalarea lor în acţiunea piesei. Teatrul radiofonic este scris special pentru a fi difuzat la radio, pentru a reda cât mai bine mesajul prin cuvinte şi imagini sonore. Unii dintre primii regizori care au realizat emisiuni de teatru radiofonic au fost Mihai Zira, Constantin Moruzan, Paul Stratilat, Ion Vova şi Magdalena Boiangiu. La sfârşitul anilor '60 şi începutul anilor '70 au fost incluse în repertoriu o dramatizare după Castelul de Franz Kafka, Ultima bandă a lui Krapp a lui Samuel Becket şi a avut loc premiera absolută a piesei Danton de Camil Petrescu. Din sumarul emisiunilor Ora copiilor, Ora şcolarilor, Oră muncă şi voie bună, Ora satului făceau parte schiţe, scenete, feerii. Astfel, în cadrul emisiunii Ora Copiilor, la microfon au putut fi auzite fetele de la Şcoala primară nr. 32 care, sub direcţiunea Ecaterinei Stoenescu, au interpretat o piesă radio realizată de N. Papatanasiu după povestirea Puiul a lui I. Al. Brătescu-Voineşti. Cu un simplu click pe TEATRU RADIOFONIC puteţi allege ce piesă doriţi să ascultaţi. Audiţie plăcută!

24.03.2015

SCURTĂ ISTORIE A SISTEMELOR INFORMATICE GEOGRAFICE

SCURTĂ ISTORIE A SISTEMELOR INFORMATICE GEOGRAFICE Puteti ciţi o scurtă înşiruire a unor evenimente pe ani, din domeniul dezvoltării calculatoarelor electronice, a reţelei Internet, a telefoniei mobile şi a sistemelor informatice geografice, în contextul altor evenimente generale, până în anul 2014. Cu un simplu clic pe un link puteţi citi detalii despre evenimentul respectiv. Succes! Lecturare uşoară!

04.01.2015

Festivitatea schimbarii garzii in diferite tari

Schimbarea zărzii în unele ţări reprezintă un eveniment inedit. Puteţi viziona aceste festivităţi deschizând pagina web prin click pe primele două cuvinte. Pentru România puteţi vedea şi muzica repretentativă a armatei. Vizionare plăcută!

BZN pentru toti BZN for all

BZN (Band Zonder Naam, în olandeză: "Formaţia fără nume") este o formaţie olandeză de mare succes de muzica pop. Combinând înalta productivitate şi etica muncii disciplinate cu bunul simţ de excepţie pentru public, cu muzică diversă, cu versuri în olandeză, engleză, franceză, italiană sau germană, inclusiv în română în 2014 cu o melodie cântată de Dan Spătaru, formaţia activează de peste 30 de ani, cu toate că a susţinot un concert numit “Adio, BZN!”. Formaţia are numeroase albume, pentru care a obţinut câteva discuri de aur şi de platină. Vă prezentăm o listă a câtorva melodii de succes (click pe BZNI. Vizionare plăcută!

03.01.2015

12 expresii româneşti

Vă prezint 12 expresii româneşti şi părerile asupra lor. Materialul a fost publicat ăn revista online "Confluente literare". Lectură plăcută! Să fiţi iubiţi!

Istoria muzicii rock şi dance

Accesaţi printr-un click ISTORIA MUZICII ROCK ŞI DANCE şi veţi intra într-o lume în care să descoperiţi multe necunoscute! Să fiţi iubiţi!